Carregant... Espereu uns segons si us plau...
 

Activitats de l'Àrea de Dret civil
de la Universitat de Girona

ALTRES ANYS

2005

Gener

  
10
La Dra. Chiara Favilli s'incorpora a l'equip espanyol de la xarxa europea (Research Training Network) "Fundamental rights and private law in the European Union", finançada per la Comissió Europea (Contracte núm.  HPRN-CT-2002-00228). La Dra. Favilli va resultar escollida en el procés de selecció d'un becari postdoctoral per un termini de dos anys en el marc d'aquest projecte. Més informació sobre la Dra. Favilli.

 

10-11

     

Participants del Projecte de Cambridge

 

S'estableix a Cambridge el "core group" del Projecte "European Legal Development".

A primera fila, d'esquerra a dreta: Prof. Niall WHITTY (U. Edinburgh); Florian BRUDER (becari MPI); Colm McGRATH (becari, Corpus Christi, U. Cambridge); Prof. David IBBETSON (Corpus Christi, U. Cambridge); Prof. Geneviève VINEY (U. Paris I); Prof. Miquel MARTÍN-CASALS (U. Girona); Ewoud HONDIUS (U. Utrecht); Prof. Kjell Åke MODEÉR (U. Lund)

A la segona fila, d'esquerra a dreta: Prof. John BELL (Pembroke College, U. Cambridge); Prof. Reinhard ZIMMERMANN (MPI Hamburg); Dr. Simon WHITTAKER (St John's College, Oxford), Prof. Michele GRAZIADEI (U. degli Studi  del Piamonte Orientale); Matt DYSON (becari, Cambridge).

El Prof. Martín-Casals de la UdG presenta la ponència titulada "An Outline of the Evolution of Spanish Tort Law in the Twentieth Century".

12
El Grup Europeu de Dret de danys (European Group on Tort Law) té una nova adreça a Internet, amb motiu de l'anunci de la presentació pública dels principis europeus del dret de la responsabilitat civil: http://www.egtl.org/ Accés a la web del EGTL

Febrer

  
1 La Sra. Marta Otero Crespo, becària d'investigació (FPI) de la Universitat de Santiago de Compostel·la, fa una estada a l'Observatori de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona. L'estada, en ocasió de la seva recerca predoctoral, s'allargarà fins al 20 de març.

Març

  
2
Logo de l'ICAB El Prof. Miquel Martín presenta la ponència titulada “Responsabilitat civil per productes defectuosos: una perspectiva general”, en el si del Màster en Responsabilitat Civil organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Campus, ICAB).
9
El Prof. Josep Solé presenta la ponència titulada Alguns problemes pràctics de la Ley 22/1994, de 6 de junio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos”, en el si del Màster en Responsabilitat Civil organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Campus, ICAB).
10-11
Logo de la ERA El Prof. Miquel Martín presenta una ponència en un seminari aprofondit (Deepening Seminar) organitzat per l'Acadèmia Europea de Dret (Europäische Rechtsakademie, ERA) a Trèveris, Alemanya. El seminari porta per títol "Divorce Mediation", i la intervenció del Dr. Martin tracta de la mediació del divorci en el Dret comparat europeu (Comparative Analysis of Divorce Mediation in Europe). A la tarda, el Prof. Martín intervé en una taula rodona sobre les possibilitats i límits de la mediació familiar (Possibilities and Limits of Family Mediation) i el dia 11 presideix la taula de la sessió sobre procediment i harmonització de la mediació (Mediation Procedure and Harmonisation). El programa del seminari es pot consultar aquí (en format pdf).

La ponència ha estat publicada a l' Electronic Journal of Comparative Law is es pot consultar aquí:

<http://www.ejcl.org/92/art92-2.html>

Abril

  
15-16
El Dr. Jordi Ribot assisteix a la 4th Annual Conference on European Tort Law organitzada per l'ECTIL a Viena. Allà hi presenta l'informe espanyol sobre Dret de danys 2004, que recull les novetats més importants sobre aquesta matèria en el passat any. L'informe es recollirà en un volum publicat per l'editorial Springer, dins de la col·lecció "Tort and Insurance Law".                                                                 En la fotografia, el Dr. Ribot durant un moment de la seva presentació :

(cliqueu per ampliar)     

22

El Dr. Miquel Martín Casals intervé en la Jornada sobre "La incidència de la mediació familiar en el nou divorci i en el Llibre II del Codi Civil català". La Jornada té lloc al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, i està organitzada pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya. El Prof. Martin forma part de la Primera Taula Rodona, que tracta del tema "La mediació i la nova Llei sobre separació i divorci: una oportunitat perduda o l’ocasió de regular-la. Perspectives en la redacció del Llibre II del Codi Civil de Catalunya". Els altres membres de la Taula són els professors Lorenzo Prats i Joan Egea i el magistrat Pascual Ortuño. [Per veure el programa complet cliqueu aquí o aquí (format PDF)]

28
Logo del despatx organitzador

El Dr. Josep Ma. Bech presenta la ponència titulada "La regulació del sector turístic a Catalunya: dret privat del turisme", en el si de la conferència sobre "El Dret del turisme", organitzada pel despatx "Roca Junyent". La conferència té lloc a l'Hotel Carlemany de Girona. [Notícies relacionades: 1, 2]

Maig

  
4 El Dr. Josep Ma. Bech presenta una ponència titulada “Responsabilitat derivada del contracte de viatge combinat” en el Màster en Responsabilitat Civil organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Campus, ICAB).
12

 

13

El Prof. Albert Ruda presenta la seva ponència "“La Directiva comunitaria sobre responsabilidad medioambiental. Análisis comparativo desde el punto de vista del Derecho civil”, en el Seminari de l'Àrea de Dret civil de la Facultat de Dret de la Universidad Carlos III de Madrid.

El professor Miquel Martin Casals fa  una conferència sobre "El procés d'europeïtzació del Dret Civil" a la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I.

Patio de las promociones UC3M

19-20
El professor Spier s'adreça al públic

El Dr. Miquel Martín Casals assisteix a la presentació oficial dels "Principles of European Tort Law" (Principis del Dret europeu de la responsabilitat civil), redactats pel "European Group of Tort Law", del qual és membre. La presentació té lloc a a l'Acadèmia Austríaca de les Ciències, Viena, sota els auspicis del European Centre for Tort and Insurance Law (ECTIL) i de la mateixa Acadèmia.

El dia 20 al matí, el Dr. Miquel Martín presenta la seva ponència sobre "Contributory Conduct" (concurrència de culpa de la víctima).

A la fotografia de l'esquerra, el Prof. Jaap Spier, Advocat General del Hoge Raad der Nederlanden i un dels fundadors del Grup, presenta la seva ponència sobre "Causation" (causalitat). A la taula, d'esquerra a dreta, els Profs. Michael Faure (Maastricht), Gerhard Wagner (Bonn) i Bernhard A. Koch (Innsbruck).

 

A l'altra fotografia, diversos membres del European Group on Tort Law:  d'esquerra a dreta, a la primera fila, els Profs. Johann Neethling (Pretòria), Ulrich Magnus (Hamburg), Miquel Martín Casals (Girona), Pierre Widmer (Lausana), Olivier Moréteau (Lió), Konstantinos Kerameus (Atenes) i W. Horton Rogers (Leeds); a la segona fila, també d'esquerra a dreta, els Profs. Bernhard A. Koch (Innsbruck), Jaap Spier (La Haia), Helmut Koziol (Viena), Francesco D. Busnelli (Pisa), Giovanni Comandé (Pisa), Israel Gilead (Jerusalem).

El programa sencer del Congrés es pot veure aquí.

Els Principis, amb els seus Comentaris, són publicats per l'editorial Springer. La referència sencera es pot veure aquí.

La versió electrònica dels Principis es troba aquí.

Membres del Grup presents a l'acte

Juny

  
1

Té lloc a la Facultat de Dret el "Workshop on Inheritance Issues and Reproductive Technology", organitzat per l'Observatori de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona. El workshop, el primer que l'Observatori organitza, es compòn d'una presentació sobre el Dret relatiu a la reproducció assistida als Estats Units d'Amèrica, a càrrec de la Professora Helene Shapo, de la Northwestern University School of Law (Chicago, EUA), i una altra presentació sobre l'estat del Dret espanyol sobre la matèria, a càrrec de la Prof. Dra. Encarna Roca i Trias, Catedràtica de Dret civil de la Universitat de Barcelona i magistrada del Tribunal Suprem.

 
2-3
Té lloc a l'aula de pràctica jurídica Tomàs Mieres de la Facultat de Dret el primer "Friendly and Informal Seminar" organitzat per l'Observatori de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona. El seminari porta per títol "Tort Liability and Culture" i s'organitza amb ocasió de la visita del Prof. Marshall S. Shapo, de la Northwestern University School of Law (Chicago, EUA), a l'Observatori.

Al mateix hi assisteixen diversos professors convidats ("Invited scholars"): Xabier Basozábal, Madrid; John Bell, Cambridge; Bill Dufwa, Stockholm; Mª Paz García Rubio, Santiago de Compostel·la; Martín García-Ripoll, Múrcia; Isabel González Pacanowska, Múrcia; David Ibbetson, Cambridge; Bernhard A. Koch, Innsbrück; Pedro del Olmo, Madrid; André Dias Pereira, Coimbra; Jaap Spier, Maastrich-The Hague; Gerhard Wagner, Bonn, i Simon Whittaker, Oxford.

  Una de les ponències del prof. Shapo

D'esquerra a dreta, a la taula: Profs. Pedro Del Olmo, Miquel Martín, Jaap Spier i Marshall Shapo.

Vista del seminari
Vista del seminari durant una de les intervencions del prof. Marshall Shapo.
 

Al llarg del mateix, el prof. Shapo i altres ponents fan un repàs de l'estat del Dret relatiu a la responsabilitat civil per culpa i la responsabilitat objectiva; la responsabilitat per danys causats pels productes defectuosos i les implicacions del desenvolupament sostenible per al Dret de la responsabilitat civil; tot això, tant des del punt de vista europeu i com dels Estats Units d'Amèrica. Assisteixen al Seminari una trentena de persones.

Si voleu veure el programa complet del Seminari podeu clicar aquí (document en format pdf).

 

 

 

Juliol

   
 

12

El Prof. Miquel Martín presenta la ponència "Los principios de la responsabilidad civil en el Derecho europeo" en el marc del Curs d'Estiu "Los nuevos retos del Derecho civil en el siglo XXI" que la Universidad Rey Juan Carlos organitza a Aranjuez.

Agost

  
   

Setembre

  
12-14
 
 

Professors Ribot (esquerra) i Martin durant la trobada.

                Foto del King's College, Cambridge

Els Professors Miquel Martín, Jordi Ribot, Josep Solé i Albert Ruda assisteixen a la trobada dels membres del Projecte "European Legal Development" coordinat per la Universitat de Cambridge, Regne Unit. Els professors Martin, Solé i Ribot presenten els informes que han elaborat sobre responsabilitat per productes defectuosos (Martín/Solé) i sobre riscos tecnològics (Martín/Ribot). Els professors Martín i Ruda passen a formar part del grup sobre desenvolupament de la doctrina de la responsabilitat civil a Europa.

 
 

Octubre

  
30-1

 

 

 

 

6

Té lloc a Tossa de Mar la trobada dels participants en el projecte "Children in Tort Law: Children as Tortfeasors and Victims", finançat per l'European Science Foundation i dirigit per l'Observatori de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona. Els professors de la UdG que hi participen són els Drs. Miquel Martín (Coordinador del projecte), Jordi Ribot i Josep Solé.

 

El Prof. Miquel Martín imparteix a Mèrida una sessió del Curs de Tècnica legislativa de la "Escuela de Administración Publica de Extremadura", en la qual analitza les noves directrius de tènica legislativa espanyoles de juliol de 2005.

 

Novembre

  
 

17

Mas información El Prof. Miquel Martín presenta la ponència “Los Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil” al V "Congreso de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, que va tenir lloc a Pamplona, els dies 17,18 y 19 Noviembre 2005".

Desembre

  

14-16 

SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management), una iniciativa conjunta de la OCDE i de la Unió Europea, duu a terme a Sarajevo un seminari de 3 dies sobre "Training on Law Drafting for Civil Servants in BiH", que té lloc a la seu del Parlament i que té per objecte formar alts funcionaris en la avaluació i redacció de lleis. El panell d'experts está composat per Edward Donelan i Anke Freibert, de SIGMA; Tom Ferris, expert del govern irlandés i el Dr. Miquel Martín, de GRETEL i professor de la UdG. El Dr. Martín presenta la ponència "Legislative Drafting in Spain: A Twenty-Year Experience" (Izrada Zakona U Španiji- Dvadesetogodišnje Iskustvo).

A la foto, d'esquerra a dreta: Edward Donelan, Anke Freibert, Miquel Martín i Tom Ferris

19

 

María del Carmen Luque Jiménez, que havia dut a terme  una estada de recerca a la Universitat de Girona,  presenta a la Universitat de Málaga la seva tesis doctoral sobre la "Delimitación de la responsabilidad contractual y extracontractual en el contrato de arrendamiento urbano" en el marc d'un doctorat europeu. El tribunal, presidit pel Dr. José María Miquel, li va atorgar la màxima qualificació. 

A la foto, la nova doctora i, d'esquerra a dreta, els Drs. Miquel Martin-Casals, Teodora Torres, José María Miquel, Michel Grimaldi y Carmen Arija.

   
20
Comença la distribució del llibre de materials de les XIII Jornades de Dret català a Tossa, per l'editorial Documenta Universitaria: Àrea de Dret Civil, UdG (Coord.), Nous reptes del Dret de família. Materials de les Tretzenes Jornades de Dret Català a Tossa, Girona, Documenta Universitaria, 2005, ISBN: 84-934685-2-5. (Més informació) Portada del llibre

Enrere

 

Tornar a la pàgina principal

Última modificació: 14/02/11

 
[Pàgina principal de l'Àrea] [Professors i becaris] [Activitats] [Assignatures] [Buscador]
[Projecte Norma Civil] [Pàgina Jurídica] [European and Comparative Private Law Page]

© Àrea de Dret civil - Universitat de Girona

Realització i disseny: Àrea de Dret civil - Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar)
Última actualització: 19/10/11