PROFESSOR TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA

Prof. Josep Ma. Bech Serrat

Dr. Josep Ma. Bech Serrat
Professor Titular d'Escola Universitària
(Dret Civil)
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17071 GIRONA (SPAIN)
Tel. 972 41 98 21
Fax 972 41 81 46
E-mail: bech@elaw.udg.edu
Pàgina personal

El Dr. Josep Ma. Bech orienta la seva recerca principalment en l'aplicació del Dret privat a l'activitat turística. En aquesta línia, ha realitzat la seva tesi doctoral sobre la responsabilitat contractual dels organitzadors i els detallistes de viatges combinats. Ha publicat diversos articles sobre aquesta matèria així com sobre establiments d'allotjament turístic, com ara hotels, apartaments o establiments de turisme rural. També comenta sentències del Tribunal Suprem relatives a qüestions de responsabilitat civil d'una manera regular per la revista Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil. Després d'obtenir el premi extraordinari de llicenciatura, ha estat becari de la Comissió europea i de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo i s'incorporà a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. Actualment és membre de l'Observatori de Dret privat europeu i comparat [Més]

 

 

 
[Pàgina principal de l'Àrea] [Professors i becaris] [Activitats] [Assignatures] [Buscador]
[Projecte Norma Civil] [Pàgina Jurídica] [European and Comparative Private Law Page]

© Àrea de Dret civil - Universitat de Girona

Realització i disseny: Àrea de Dret civil - Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar)
Última actualització: 03/11/11