Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 8

Mesures administratives

—1 L'Administració competent, d'acord amb la normativa específica aplicable en cada cas, pot ordenar, a càrrec dels agents causants, les mesures adequades per a impedir o corregir els defectes nocius, molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els habitatges.

—2 Igualment, l'Administració competent en cada cas ha de promoure l'execució de les obres d'infrastructura que siguin necessàries per a millorar les condicions d'habitabilitat dels habitatges, amb la tramitació prèvia dels projectes escaients.

—3 En la implantació i la construcció d'infrastructures públiques en el territori, l'Administració competent ha de prendre les mesures adequades, de conformitat amb la declaració d'impacte ambiental corresponent, per tal de no disminuir el nivell d'habitabilitat dels habitatges que sigui establert per reglament.