Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 10

Condicions de capacitat i habilitació

—1 Tots els agents que intervenen en la construcció d'habitatges han de complir les condicions de capacitat i habilitació que els siguin exigibles per reglament.

—2 El projecte i la direcció de la construcció dels habitatges han d'ésser fets per tècnics competents, d'acord amb la normativa especifica que sigui aplicable. En la construcció d'habitatges de nova planta o la realització d'obres de rehabilitació que comportin alteració de la configuració arquitectònica de l'edifici, és necessària la redacció d'un projecte arquitectònic.

—3 S'ha de determinar per reglament quines obres comporten l'alteració de la configuració arquitectònica de l'edifici.