Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 14

Garanties per a la inscripció

—1 La descripció de l'immoble en les escriptures públiques de declaració d'obra nova i de divisió horitzontal s'ha d'ajustar a les dades de la llicència.

—2 Els notaris i els registradors de la propietat han d'exigir, per a autoritzar i inscriure, respectivament, escriptures de declaració d'obra nova i de divisió horitzontal, que s'hi acompanyin la llicència d'edificació i una certificació emesa pel tècnic competent acreditativa de la finalització de l'obra conforme al projecte constructiu i les modificacions d'aquest degudament aprovades.

Tant la llicencia com les certificacions abans esmentades han d'ésser testimoniades en les escriptures corresponents.

—3 La declaració de modificació de l'obra nova ha de complir els requisits que exigeix l'apartat 2.