Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 22

Bestretes

—1 Els promotors que rebin quantitats a compte dels adquirents s'han d'ajustar a la normativa vigent sobre percepció de bestretes en la construcció i la venda d'habitatges.

—2 Les quantitats anticipades pels adquirents han d'ésser dipositades en una entitat bancària o caixa d'estalvis i han d'ésser consignades en un compte especial, separades de qualsevol altre classe de fons del promotor, que únicament en pot disposar per a les atencions derivades de la construcció dels habitatges.

—3 Les bestretes han d'ésser garantides pels promotors per qualsevol de les formes admeses en dret.