Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 27

Transmissions ulteriors

—1 Si es tracta de segones o ulteriors transmissions d'habitatges, l'adquirent té dret que se li lliuri la documentació indicada en les lletres a, b, c —excepte pel que fa al traçat de les xarxes i dels serveis de seguretat—, f, g i h de l'article 26.

—2 Les persones físiques o jurídiques que en el marc de llur activitat empresarial intervenen en les transmissions d'habitatges han de vetllar perquè es posi a disposició de l’ adquirent la documentació a què es refereix l'apartat 1, i, a aquest fi, han d'assabentar les parts d'aquesta prescripció legal.