Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 28

Cessió d'ús

En formalitzar-se el contracte de cessió d'ús d'un habitatge, el propietari ha de facilitar al cessionari els documents i les dades següents:

a) Els que siguin exigibles administrativament perquè pugui ésser ocupat l'habitatge.

b) El reglament de la comunitat, si n'hi ha, en cas que la propietat de l'edifici estigui dividida horitzontalment.

c) La llista dels elements de l'edificació el manteniment dels quals és a càrrec del cessionari, si s'escau.

d) La descripció de l'habitatge, amb indicació de la superfície útil.

e) Instruccions sobre l'ús i la conservació de les instal.lacions que exigeixin algun tipus d'actuació o de coneixement especial, i sobre l'evacuació de l'immoble en cas d'emergència.

f) Duració del contracte, amb identificació del règim de pre-avís de l'extinció.

g) El preu total de la renda de l'habitatge, amb desglossament i detall dels serveis accessoris i de la forma de pagament de cadascun d'ells, identificant la periodicitat de la liquidació.

h) Indicació de les adreces completes de l'administrador, com també les de l'administrador de la comunitat de propietaris, si s'escau.