Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 31

Rehabilitació

—1 S'entén per rehabilitació d'habitatges totes les actuacions dirigides a aconseguir l'adequació o la millora constructiva funcional o d'habitabilitat de les edificacions destinades amb caràcter predominant a ús residencial.

—2 Les obres de rehabilitació poden abastar tant els elements comuns dels edificis com els elements privatius dels habitatges.

—3 La promoció d'obres de gran rehabilitació, entenent per tals les que només excloguin l'enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació global en tot l'edifici per a destinar a la promoció en venda o lloguer els habitatges resultants, s'equipara a la promoció d'obres de nova construcció als efectes de l'aplicació dels preceptes del Títol Segon d'aquesta Llei.

—4 Les obres de rehabilitació han de preservar els valors dels edificis o els immobles que hagin estat declarats béns d'interès cultural o hagin estat inclosos en els catàlegs municipals d'edificis de valor històrico-artístic.