Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 36

Autorització administrativa

—1 En el supòsit que la comunitat o el propietari deneguin l'autorització a què es refereix l'article 35 aquesta pot ésser sol.licitada a l'administració que es determini per reglament, complimentant els requisits següents:

a) Acreditar la situació de mobilitat reduïda i acreditar que l'habitatge no és practicable o accessible per a qui hi resideix o hi ha de residir habitualment i permanent.

b) Presentar una descripció detallada de les obres que cal fer, acreditativa que no són d'entitat desproporcionada a la causa.

—2 Per a l'atorgament o la denegació de l'autorització administrativa sol.licitada, cal tenir en compte la normativa vigent sobre supressió de barreres arquitectòniques i de foment de l'accessibilitat de l'edificació i també la proporcionalitat entre les obres i la causa que les motiva.