Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 37

Mesures de foment

—1 La Generalitat, els ens locals i les altres entitats públiques competents han d'establir mesures de foment per facilitar als ciutadans l'exercici del dret constitucional a gaudir d'un habitatge digne i adequat i, en particular:

a) Facilitar l'accés a l'habitatge de les persones o els grups en situació d'específica dificultat.

b) Millorar la qualitat dels habitatges i de llur entorn.

c) Adequar el cost dels habitatges a la capacitat de renda de les unitats familiars.

—2 Son mesures de foment per a la consecució de les finalitats enunciades en l'apartat 1:

a) La promoció pública de sol urbanitzat per a usos residencials.

b) La promoció pública d'habitatges.

c) L'atorgament de beneficis i ajuts econòmics per a la urbanització, la construcció, l'adquisició i l'ús, la rehabilitació i les adaptacions especials d'habitatges.