Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 38

Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya

El Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya és l'organisme de caràcter consultiu i assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge, adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, al qual correspon:

a) Informar sobre el plans d'habitatge elaborats per la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.

b) Fer propostes i suggeriments sobre qualsevol assumpte en matèria d'habitatge.

c) Elaborar els informes i els dictàmens que li sol.liciti el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.

d) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per la legislació vigent en matèria d'habitatge.