Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 41

Objecte

—1 La promoció pública de sòl residencial té per objecte l'adquisició i la preparació del sòl per a la ulterior promoció pública d'habitatges o bé per a oferir-lo al mercat immobiliari com a base per a la construcció d'habitatges per promotors privats, amb repercussions no especulatives per a llurs ulteriors adquirents, d'acord amb les determinacions que siguin establertes per reglament per tal de garantir l'equilibri dels preus del mercat de l'habitatge i de fomentar l'accés a l'habitatge sobretot de les unitats familiars amb rendes mitjanes i baixes.

—2 El sòl també pot ésser transmès a d'altres entitats públiques competents, a títol onerós o gratuït, en funció de les finalitats que hom pretengui assolir.