Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 45

Programes de promoció d'habitatge

—1 La Comissió de Programació, que ha d'ésser regulada per reglament i ha d'ésser integrada per representants de la Generalitat i dels ens locals, ha d'elaborar una planificació quadriennal i ha de fixar la programació anual d'habitatges de promoció pública, tenint en compte les propostes efectuades pels ens públics territorials, els resultats de l'aplicació del programa anual i les finalitats enunciades a l'article 43.

—2 Els programes que siguin aprovats per la Comissió de Programació per a la promoció pública d'habitatges porten implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació als efectes que determina la Llei d'Expropiació forçosa.

—3 En la programació anual de construcció i adjudicació d'habitatges de promoció pública s'ha de reservar un percentatge del volum total per a destinar-lo a satisfer la demanda de les persones amb mobilitat reduïda, d'acord amb la normativa reguladora específica.

—4 La Comissió de Programació ha de determinar les diferents modalitats de finançament que s'han d'aplicar a cadascuna de les modalitats que estableix l'article 44.

—5 La Comissió de Programació ha d'elaborar les propostes d'atorgament dels beneficis i els ajuts previstos en aquesta Llei per als adjudicataris dels habitatges de promoció pública.