Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 47

Modalitats de cessió

—1 Els habitatges de promoció pública de la Generalitat es poden subjectar a qualsevol dels règims jurídics següents: a) Alienació.

b) Cessió en règim de lloguer.

c) Altres formes de cessió d'ús dels habitatges que siguin establertes excepcionalment.

—2 Aquests habitatges han d'ésser destinats a domicili habitual i permanent de llurs adjudicataris.

—3 L'adjudicació en règim de lloguer és la modalitat preferent per a les famílies que no puguin acreditar ingressos suficients per a adquirir un habitatge en règim de propietat.

—4 Els contractes de lloguer tenen caràcter temporal. Les condicions del contracte i els requisits de la novació o la renovació d'aquest han d'ésser fixats per mitjà del desplegament normatiu.

—5 Els beneficis i els ajuts econòmics en aquestes modalitats són sempre personalitzats.