Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 49

Modalitats

—1 El Govern de la Generalitat i altres ens públics territorials, en el marc de llurs competències, per tal de fer compatibles llurs actuacions, poden atorgar coordinadament beneficis i ajuts econòmics per a la consecució de les finalitats previstes en aquesta Llei.

—2 Els beneficis i els ajuts econòmics poden consistir en:

a) Préstecs amb interessos reduïts.

b) Bestretes sense interès.

c) Subvencions o primes a fons perdut

d) Exempcions i bonificacions tributàries

e) Altres ajuts.