Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 53

Procediment per a l 'exercici del dret de retracte

En el cas que el transmitent [sic] no hagi notificat la transmissió, que la notificació hagi estat incompleta o defectuosa o que la transmissió s'hagi produït abans que hagi caducat el dret de tempteig, l'Administració de la Generalitat, o, si s'escau, l'ens públic promotor, pot exercir el dret de retracte en el termini de trenta dies naturals, a comptar de l’endemà del dia de la notificació de la transmissió, que l'adquirent ha de fer en tot cas, amb indicació de les condicions en què s'ha efectuat, mitjançant lliurament de còpia de l'escriptura o el document en què aquella va ésser formalitzada.