Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 56

Tipificació

—1 Són infraccions en matèria d'habitatge totes les conductes tipificades com a tals en aquesta Llei i en les normes reglamentàries que es dictin per a desenvolupar-la.

—2 Les infraccions en matèria d'habitatge poden ésser molt greus, greus o lleus.