Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 58

Infraccions greus

Són infraccions greus les següents:

—1 En matèria de l'emplaçament i l'entorn dels habitatges, l'incompliment de les resolucions sobre realització d'obres d'infrastructura per a assolir o millorar les condicions d'habitabilitat.

—2 En matèria de construcció d'habitatges l'incompliment dels requisits previs per a poder iniciar les obres de construcció.

—3 En matèria de publicitat per a la venda o el lloguer d'habitatges, la vulneració dels principis de veracitat i d'objectivitat i la inducció a la confusió.

—4 En matèria de requisits per a la compra-venda i el lloguer:

a) El lloguer d'habitatges que no compleixen les condicions objectives d'habitabilitat.

b) La manca de qualsevol dels documents exigibles per a formalitzar la venda o

el lloguer d 'habitatges.

c) L'incompliment dels requisits necessaris per a rebre quantitats a compte.

d) L'incompliment dels requisits previs exigibles per a procedir a la venda o

el lloguer d'un habitatge en projecte, construcció o acabat.

—5 En matèria d'habitabilitat i d'ús d'habitatges:

a) L'execució d'obres o la realització d'activitats que provoquin la pèrdua del nivell d'habitabilitat de l'habitatge o dels habitatges confinants.

b) La manca del dipòsit i la constitució de la fiança corresponent.

c) El subministrament dels serveis d'aigua, gas i electricitat a habitatges que no tinguin la preceptiva cèdula d'habitabilitat.

—6 En matèria de promoció pública d'habitatges:

a) La transmissió d'habitatges de promoció pública a tercers sense complir els

requisits exigits.

b) El fet de no desocupar els habitatges de promoció pública quan correspongui.

c) L'incompliment de les obligacions de gestió, conservació i manteniment dels habitatges de promoció pública.

d) La manca de contractació de les assegurances obligatòries.

e) La realització d'obres sense l'autorització prèvia de l'organisme qualificador.

—7 L'incompliment de les ordres d'execució adoptades per l'Administració competent.

—8 L'obstrucció o la negativa a subministrar dades o a facilitar les funcions d'informació, vigilància o inspecció.