Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 61

Qualificació d'infraccions

—1 L'Administració ha de qualificar les infraccions administratives en un expedient administratiu instruït a aquest efecte, de conformitat amb el que estableixen les normes de procediment.

—2 Són circumstàncies que poden agreujar o atenuar la responsabilitat dels infractors:

a) La transcendència de la infracció quant a la seguretat dels habitatges, la

salut dels usuaris o la magnitud del risc creat per a la seguretat i la salubritat dels habitatges.

b) Els beneficis econòmics obtinguts com a conseqüència de la infracció.

c) La repercussió social dels fets.

d) El grau d'intencionalitat de l'infractor.

e) Els perjudicis ocasionats a l'Administració o als usuaris.

f) La reincidència en la infracció.

g) La generalització de la infracció.