Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 65

Graduació de les multes

—1 Les infraccions a què es refereix aquesta Llei donen lloc a la imposició de les multes següents:

a) Per a les infraccions lleus, de fins a 1.000.000 de pessetes.

b) Per a les infraccions greus, de fins a 15.000.000 de pessetes.

c) Per a les infraccions molt greus, de fins a 100.000.000 de pessetes.

—2 Si el benefici que resulta de la comissió d'una infracció és superior a l'import de la multa que li correspon, aquesta pot ésser incrementada de la quantia equivalent al benefici obtingut.

—3 Les quanties fixades per l'apartat 1 poden ésser revisades i actualitzades pel Govern de la Generalitat.