Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 70

Multes coercitives

—1 L'Administració competent pot imposar multes coercitives, amb independència de les sancions que s'imposin als infractors, de conformitat amb el que disposa la legislació de procediment administratiu, en el supòsit d'incompliment del requeriment d'execució dels actes i les resolucions administratius destinats al compliment del que disposa aquesta Llei.

—2 La quantia de cada una de les multes coercitives pot arribar fins al 20% de la sanció imposada o, si s'imposa als infractors l'obligació de realitzar obres, fins al 20% de l'import estimat d'aquestes.