Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei de l'habitatge

Anterior Amunt Següent

Article 73

Prescripció

—1 Les infraccions administratives prescriuen pel transcurs de dos anys, excepte la cessió d'habitatges de promoció pública no autoritzada, que prescriu al cap de cinc anys.

—2 El termini de prescripció comença a comptar de la data en què s'ha comès la infracció o, si aquesta es desconeguda, del dia en què s'hauria pogut incoar l'expedient corresponent. S'entén que l'expedient pot ésser incoat des que hi ha signes externs que palesen la infracció.

—3 La incoació de l'expedient interromp el termini de prescripció.