Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 3/1993

Anterior Amunt Següent

Article 22

Protecció dels infants

Amb la finalitat de protegir adequadament els drets dels infants, els poders públics han d'atendre especialment:

a) La seguretat de les joguines.

b) La idoneïtat dels productes destinats a l'ús dels infants.

c) La composició dels productes alimentaris infantils, llur etiquetatge i la informació que s'hi dóna.

d) La seguretat dels aparells i les instal·lacions de la llar.

e) La seguretat en els parcs públics, els locals destinats als infants i les zones d'esbarjo.

f) La regulació de la publicitat que pugui afectar els infants, per tal d'impedir que contingui missatges que incitin a la violència o a la comissió d'actes delictuosos.

g) La regulació de l'aparició d'infants en la publicitat i de l'emissió de missatges comercials adreçats exclusivament a la població infantil.

h) L'exhibició pública d'imatges, missatges o objectes que puguin afectar la sensibilitat dels infants.