Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 3/1993

Anterior Amunt Següent

Disposicions addicionals

Primera

Principis d'actuació dels poders públics

Les administracions públiques de Catalunya han d'adequar llur actuació als principis següents:

-1 Hi ha d'haver coordinació i cooperació entre els diversos organismes que incideixen directament o indirectament en l'àmbit del consum i dels drets dels consumidors.

-2 S'han de fer campanyes periòdiques i sistemàtiques d'orientació sobre el consum i de control dels productes i els serveis que hi ha a disposició dels consumidors.

-3 Provisió de mitjans necessaris per a la realització, en els termes que siguin establerts per reglament, d'anàlisis comparatives de productes i serveis.