Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 3/1993

Anterior Amunt Següent

Cinquena

Abast de la protecció dels consumidors

La protecció derivada de totes les disposicions contingudes en aquesta Llei abasta tots els béns, productes i serveis subministrats o prestats a Catalunya, àdhuc si la contractació s'ha produït fora del territori català. Les administracions públiques de Catalunya han d'instrumentar, dins llur àmbit competencial respectiu, els mecanismes adequats de cooperació i col·laboració amb organismes externs per a garantir aquesta protecció.