Llei 24/1984
Decret 54/1985
Llei de l'habitatge
Llei 3/1993
Decret 168/1994
Decret 210/1995
Decret 290/1995
Llei 13/1996
Decret 300/1998
Decret 286/1999
Llei 6/2000
Decret 213/2001
Llei 23/2001
Llei 13/2002
Llei del taxi
Llei 9/2004
Llei 2/2005
Resolució 2974/2005
Llei 18/2007
Llei 1/2008
Decret 54/2008
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Contractes

Anterior Amunt Següent

Cliqueu sobre l'enllaç corresponent per veure el text complet de cada llei. Si ho preferiu, podeu consultar la versió en format pdf tot clicant sobre la icona que apareix a la columna dreta. Aquesta versió és millor si voleu imprimir-ne una còpia. Per veure-la necessitareu el programa Adobe Acrobat Reader, que es pot descarregar gratuïtament aquí.

 • Llei 24/1984, de 28 de novembre, de Contractes d'Integració
  (DOGC núm. 494, de 14-12-1984)
  [Llei derogada
  per la Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració(DOGC núm. 4362, de 04-04-2005, p 9342)]

 
 • Decret 54/1985, de 18 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament de la Llei 24/1984, de 28 de novembre, de Contractes d'Integració
  (DOGC núm. 521, de 15-03-1985)
  [Llei derogada
  per la Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració (DOGC núm. 4362, de 04-04-2005, p 9342)]

 
 • Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge, (DOGC núm. 1541, de 15-01-1992), redacció conforme a la Llei 7/1998, de 8 de juny, de modificació de l'article 39 de la Llei 24/1991, del 29 de novembre, de l'habitatge
  (DOGC núm. 2663, de 18-06-1998) 
  [Llei derogada
  per la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge(DOGC núm. 5044, de 09-01-2008, pp. 1609-1688)
 • Llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del consumidor
  (DOGC núm. 1719, de 12-3-1993)
 • Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre
  (DOGC núm. 1748, de 25-05-1993)
 
 • Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges
  (DOGC núm. 1924, de 22-07-1994). 
  [Actualitzat segons el Decret 210/1995, d'11 de juliol (DOGC núm. 2081, de 28-07-1995) i Decret 300/1998, de 17 de novembre (DOGC núm. 2776, de 30-11-1998)].
 
 • Decret 210/1995, d'11 de juliol, pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges
  (DOGC núm. 2081, de 28-07-1995)
 
 • Decret 290/1995, de 28 de setembre, de prestació als consumidors i usuaris de serveis a domicili
  (DOGC núm. 2126, de 10-11-1995)
 
 • Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge
  (DOGC, núm. 2238, de 02-08-1996)
 
 • Decret 300/1998, de 17 de novembre, de modificació dels articles 3 i 7 del Decret 94/1994, de 22 de març, pel qual es crea la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya, i dels articles 2 i 9 del Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges
  (DOGC núm. 2776, de 30-11-1998)
 
 • Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques
  (DOGC núm. 3174, de 04-07-2000, p. 8638)
 
 • Decret 213/2001, de 24 de juliol, de protecció dels drets del consumidor i usuari en la prestació de serveis sobre els béns de naturalesa duradora
  (DOGC núm. 3446, de 06-08-2001, p. 12371)
 
 • Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura
  (DOGC núm. 3556, de 18-01-2002)
 
 • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
  (DOGC núm. 3669, de 03-07-2002)
 
 • Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi
  (DOGC núm. 3926, 16-07-2003, p. 14219)
 
 • Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum
  (DOGC núm. 4291, de 30-12-2004, p. 26609)
 
 • Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració
  (DOGC núm. 4362, de 04-04-2005, p. 9342)
 
 • Resolució ARP/2974/2005, de 13 d'octubre, per la qual s'aprova el model homologat de contracte d'integració
  (DOGC núm. 4494, de 21-10-2005, p. 33530)
 
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge
  (DOGC núm. 5044, de 09-01-2008, pp. 1609-1688)
 
 • Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu
  (DOGC núm. 5082, de 03-03-2008, pp. 16654-16668)
 
 • Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges
  (DOGC núm. 5090, de 13-03-2008, pp. 20775-20800)
 
 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda