Decret 188/1994
Llei d'associacions
Projecte de llei de règim jurídic de les associacions
Projecte de llei d' associacions
Proposició de llei del règim jurídic de les associacions
Proposició de llei d' associacions
Associacions esportives escolars de centres docents
Llei de cooperatives de Catalunya
Decret 30/1993
Decret 33/1993
Decret 34/1993
Decret-llei 1/2011
Decret 118/1993
Llei de cooperatives
llei 13/2003
Fundacions privades
Decret 37/1987
Decret 73/1995
Llei de fundacions
Decret 43/2003
Mutualitats de previsió social
Llei 7/2006
Ley 5/2011
Llei 7/2012
Decret 58/2010
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Persona jurídica

Anterior Amunt Següent

 

Persona jurídica en general

 • Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
  (DOGC núm. 5123, de 02-05-2008, p. 34378-34424)

 • Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
  (DOGC núm. 5925, de 21-07-2011, p. 40685-40688)

 • Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
  (DOGC núm. 6152, de 19-06-2012, pp. 31594-31600)

Associacions

 
 • Decret 230/2005, de 25 d'octubre, pel qual es regulen les associacions esportives escolars de centres docents
  (DOGC núm. 4498, de 27-10-2005, p. 34150)

 • Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya
  (DOGC núm. 5628, de 13-05-2010, pp. 37232-37282)

 

Cooperatives

 
 • Decret 30/1993, de 26 de gener, de creació d'una comissió interdepartamental amb la finalitat de coordinar el Pla de reestructuració del cooperativisme agrari català
  (DOGC núm. 1712, de 24-02-1993)
   
 
 • Decret 33/1993, de 9 de febrer, sobre l'estructura i el funcionament del Registre general de cooperatives de Catalunya
  (DOGC núm. 1712, de 24-02-1993)
   
 
 • Decret 34/1993, de 9 de febrer, sobre la composició i el funcionament del Consell Superior de la Cooperació
  (DOGC núm. 1712, de 24-02-1993)
   
 
 • Decret 118/1993, de 6 d'abril, de desenvolupament del procediment de conciliació davant del Consell Superior de la Cooperació
  (DOGC núm.1739, de 30-04-1993)
   
 
 • Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives
  (DOGC núm. 3679, de 17-07-2002)
   
 
 • Llei 13/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives
  (DOGC núm. 3914, de 30-06-2003)
   
 
 • Decret-Llei 1/2011, de 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya
  (DOGC núm. 5820, de 17-02-2011)
   
 

Fundacions

 • Llei 1/1982, de 3 de març, de fundacions privades
  (DOGC núm. 206, de 10-03-1982)
  [Llei derogada per la
  Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions (DOGC núm. 3388, de 15.05.2001, p. 6899)]
   
 
 • Decret 37/1987, de 29 de gener, pel qual s'aprova la Instrucció per a l'organització i el funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya
  (DOGC núm. 807, de 23-02-1987)
   
 
 • Decret 73/1995, 7 de març, pel qual es regula la declaració d'associacions i fundacions d'interès cultural
  (DOGC núm. 2.031, de 29-03-1995)
   
 
 • Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions
  (DOGC núm. 3388, de 15.05.2001, p. 6899)
  [Llei parcialment derogada per la Llei 4/2008, de  24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques (DOGC núm. 5123, de 02-05-2008, pp. 34378-34424)]
   
 
 • Decret 43/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions privades
  (DOGC núm. 3833, de 28-02-2003, p. 4191)
   
 

Mutualitats de previsió social

 • Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social
  (DOGC núm. 3914, de 30-06-2003, p. 13015)
 

Professions titulades

 • Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals
  (DOGC núm. 4651, de 09-06-2006, p. 25424)
 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda