Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Estat actual del Projecte

Amunt

Antecedents

El Projecte Norma Civil té com a origen una iniciativa de l'Àrea de Dret Civil de la Universitat de Girona, motivada per la celebració de les Novenes Jornades de Dret català a Tossa l'any 1996. D'aleshores ençà, el Projecte Norma Civil s'ha desenvolupat d'una forma continuada i creixent, amb l'objectiu de recollir a la web de la Universitat de Girona la legislació civil catalana i posar-la a l'abast de tothom de manera gratuïta, per tal de fer-ne difusió arreu del món i facilitar-ne el coneixement i la utilització als operadors jurídics catalans.

Per tal d'afavorir la divulgació del nostre Dret en l'àmbit internacional i per situar-nos com a capdavanters en aquesta mena d'experiències en tot l'ordenament jurídic espanyol, el Projecte Norma Civil ha incorporat també la legislació civil estatal, i molt especialment els textos legals de referència, ordenats sistemàticament. Fou una fita especialment significativa la incorporació a la base del text complet del Codi Civil, la qual cosa ha permès que el Projecte Norma civil tingués un impacte en el món jurídic, que potser altrament no hauria aconseguit.

A tot això cal afegir l'immillorable complement que suposen les pàgines-web dedicades a recursos jurídics a la xarxa, elaborades i mantingudes pels professors de l'Àrea de Dret Civil, el Dr. Miquel Martín Casals (European & Private Comparative Law Page) i el Dr. Albert Ruda González (Pàgina Jurídica).

Aquesta tasca de localitzar i digitalitzar els textos vigents de la legislació civil catalana i espanyola, convertir-los al llenguatge HTML i introduir-los a la web una vegada revisats ha estat fins ara desenvolupada o coordinada exclusivament per membres de l'Àrea de Dret Civil de la Universitat de Girona, amb el suport puntual de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions de la mateixa Universitat. Mercès a la contribució econòmica del Departament de Justícia de la Generalitat, que va aprovar una primera subvenció de 800.000 PTA per a l'any 1997 i una segona d'1.200.000 per a l'any 1998, s'ha pogut comptar des de finals de 1998 amb la col·laboració de becaris tant per a la part tècnica del Projecte com per a la part consistent a processar i revisar els textos jurídics.

Estat actual del Projecte

La Base de legislació civil de Catalunya segueix essent encara una de les principals fonts d’informació jurídica a la xarxa Internet.

És l’única web d’Internet que permet consultar íntegrament tots els textos vigents de la legislació civil catalana (en català) i el que podríem considerar el marc legislatiu més important de la legislació espanyola (en espanyol), a més de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria civil. El compromís de la Universitat de Girona respecte el manteniment d'aquest servei garanteix l'actualització de les dades amb la màxima rapidesa possible, tant pel que fa a les normes catalanes com pel que fa al Dret estatal. La immediatesa amb què, durant l'any 1998, es va donar difusió a l'elaboració primer i a l'aprovació després del Codi de família i de la Llei d'Unions estables de parella són exemple del compromís del Projecte Norma Civil amb l'actualitat i amb la màxima difusió de les novetats i canvis legislatius. No cal dir que això és una qualitat fonamental per als operadors jurídics i permet donar a la Base de Legislació Civil un component educatiu de primer ordre, com demostra la utilització constant que fan de la Base el professorat i els estudiants de la UdG i de la Universitat Oberta de Catalunya.
 
 
Evolució del nombre de visites
(pàgina principal del Projecte)

Any Visites
1997 6.238
1998 19.567
1999 28.279
2000 Sense dades
2001 25.725
2002 39.669
2003 37.323
2004 43.767
2005 56.074
2006 55.134
2007 47.992
2008 42.965
2009 20.520
2010 22.800
Total 391.969

 
(Font: Google Analytics [2010], Motigo Webstats 2001-2009
i elaboració pròpia 1997-2000)


Objectius del Projecte 

ASPECTES JURÍDICS

En primer lloc, s'ha de mantenir l'objectiu general consistent a recollir la legislació civil vigent a tot l'Estat , sempre que sigui significativa des del punt de vista del Dret civil, així com la jurisprudència civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

A part d'aquest objectiu, és obvi que el conjunt de normativa que ja hi ha a la base fa que la tasca de revisió i actualització dels textos sigui en aquest moment molt important. 

En el marc de les dades que es troben a la xarxa Internet, també es potenciarà la relació entre la Base de legislació civil catalana i altres projectes semblants d'altres Comunitats Autònomes.

ASPECTES TÈCNICS

És l'àmbit en el qual cal desenvolupar intensament el Projecte. Partint dels avenços fets als anys anteriors, per consolidar el projecte cal avançar en els aspectes tècnics per ampliar i diversificar de les utilitats actuals. Per prestar un servei de la major utilitat possible als operadors jurídics i a la comunitat científica, cal convertir el servidor de lleis en una autèntica Base de dades. Això es pot aconseguir introduint la possibilitat de fer cerques per paraules dins de la totalitat de la informació continguda en la Base. 

Organització

    Última actualització: 22/11/2012

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda