Recursos jurídics a Internet

Versió 5.0
(pàgina 1)

Introducció

Benvinguts a la Introducció sobre recursos jurídics a Internet.

Aquesta pàgina és una breu introducció sobre els recursos jurídics a Internet, centrada en la legislació i la jurisprudència. S’adreça principalment a persones que no tenen cap coneixement de la matèria o que en tenen un coneixement molt rudimentari, com pot ser el cas d'estudiants de primer curs de llicenciatura de Dret, que volen adquirir uns instruments per estudiar Dret millor.

Aquesta introducció és, fonamentalment, una descripció del que es pot trobar en una pàgina de recursos jurídics, en particular, l'anomenada Pàgina Jurídica, així com en d’altres relacionades. És una reelaboració de les versions anteriors, que des de l’any 2000 han estat utilitzades per professors de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona per impartir sessions pràctiques en el marc de l’assignatura Introducció a l'estudi del Dret i, el curs 2005-2006, a l'assignatura Instruments per a l'estudi del Dret. Aula d'informàtica

Aquesta introducció no diu què s'ha de buscar sinó que només suggereix com es podria començar a buscar. En cas d'estudiants que facin servir aquesta introducció dins de l'assignatura d'Instruments, es recomana seguir en tot cas l'explicació del professor i complementar els exercicis que es faran a l'aula d'informàtica en els dies establerts al calendari de l'assignatura amb noves cerques que permetin acabar de conèixer i dominar els instruments que la xarxa posa al nostre abast. En qualsevol cas és important conèixer quines són les normes d'utilització de les aules d'informàtica de la Facultat de Dret. Podeu llegir-les aquí. Recordeu també que el personal de la Facultat està a la vostra disposició per ajudar-vos en qualsevol moment. Per conèixer més dades sobre la Secretaria informàtica de la Facultat feu "click" aquí.

És important dir d'entrada que no tota la recerca jurídica es pot fer només a través d'un buscador general, com ara el Google. Certament és una eina molt útil, basada en uns algoritmes que permeten trobar informació ordenada per la seva rellevància (més informació aquí). Però, a part d'aquesta, hi ha eines específiques que caldria conèixer perquè la recerca jurídica fos realment útil, eficaç i ràpida.

 

Per descomptat, aquesta introducció es va modificant cada any per adaptar-la a les noves necessitats i materials disponibles a la xarxa. Tots els vostres comentaris i suggeriments que permetin millorar-la són benvinguts! (cliqueu sobre la imatge de la dreta per enviar un missatge electrònic al "webmaster" de la pàgina). Envia la teva opinió!

(Començar amb la primera sessió) (Saltar directament a la segona sessió)

Última actualització: 06/02/07

 


Pàgina principal
| Legislació | Jurisprudència | Publicacions | Llibreries | Index per matèriesEines
Institucions polítiques
Facultats i instituts | Col·legis professionals | Professionals | Dret hispanoamericàNotícies |
Suggeriments | Agraïments |
Webmaster: Dr. Albert Ruda

Copyright © 1996 -