Facultats de Dret

 
 
   
Facultades de Derecho  / Law Schools

 

Catalunya

Universitat Facultat Departaments

Girona

Dret

Dret Privat

Dret Públic

Autònoma de Barcelona

Dret

Dret Privat

Dret Públic

Barcelona

Dret

Directori de Departaments

Lleida

Dret i Economia

Dret Privat

Dret Públic

Internacional de Catalunya

Pompeu Fabra

Dret

Dret

Dret Civil

Dret del Treball

Dret Administratiu

Dret Constitucional

Dret Penal

Ramon Llull

Dret

Rovira i Virgili

Ciències Jurídiques

Dret

Dret Civil

Dret Romà 

Dret Penal 

Dret Internacional Públic

 
Resta d'Espanya
Resto de España / Spanish Universities outside Catalonia

Alfonso X el Sabio

Estudios Sociales

Autónoma de Madrid

Derecho

Derecho Privado,Social y Económico

Derecho Público y Filosofía Jurídica

Antonio de Nebrija

Carlos III

Ciencias Sociales y Jurídicas

Complutense de Madrid Derecho Derecho Civil
Derecho del Trabajo

Derecho Administrativo

Derecho Internacional Público y Privado
Derecho Procesal
Alcalá de Henares Derecho

Derecho Privado
Derecho Público

Alicante Derecho Derecho Civil
Derecho Mercantil y procesal
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Almería Derecho Derecho Público
Burgos Derecho Derecho Privado
Derecho Público
Cádiz Derecho
Cantabria
Córdoba Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Derecho Administrativo 
Derecho Eclesiástico del Estado
Deusto
Granada Derecho Derecho Civil
Derecho Mercantil y Romano
Derecho Internacional Privado y Historia
Derecho Constitucional
Derecho Penal
Jaume I Ciencias Jurídicas y Económicas
Derecho Privado
Derecho Público
Illes Balears Derecho Derecho Privado
Derecho Público
La Coruña Dereito Derecho Privado
Derecho Público
La Laguna  Derecho
Las Palmas de Gran Canaria
La Rioja Ciencias Humanas Jurídicas y Sociales Derecho Civil
Filosofía del Derecho
Derecho Procesal
Derecho Penal
Málaga Derecho
Murcia Derecho Derecho Privado
Nacional de Educación a Distancia Derecho Derecho Civil
Historia del Derecho y de las Instituciones
Filosofía Jurídica
Derecho Mercantil
Derecho Romano
Derecho Público
Derecho Administrativo
Derecho Penal
Derecho Político
Derecho Público
Navarra

Dret Privat

Dret Públic

Oviedo Derecho Derecho Privado y de la Empresa
Derecho Público
Pontificia de Comillas Derecho (ICADE)
Derecho canónico
Directorio de Departamentos
  Rey Juan Carlos Ciencias Jurídicas y Sociales Derecho privado
Derecho público
Salamanca Derecho Derecho Privado
Derecho Público
Santiago de Compostela Dereito Dereito Común
Dereito Mercantil e do Traballo
Dereito Público e Teoría do Estado
Dereito Público Especial
Sevilla Derecho Derecho Civil e Internacional Privado
Derecho Mercantil
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Derecho Penal y Procesal
Derecho Administrativo e Internacional Público

Derecho Constitucional
València Dret Dret Administratiu i Processal
Dret Civil
Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
Filosofia del Dret, Moral i Política
Dret Financer
Area d'Historia del Dret
Dret Internacional Públic i Dret Internacional Privat
Dret Mercantil
Dret Penal
Dret Romà i Eclesiàstic de l'Estat
Dret del Treball i de la Seguretat Social
  Valladolid Derecho Derecho Administrativo e Internacional Publico
Derecho Civil

Derecho Constitucional, Eclesiástico y Procesal
Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo e Internacional Privado
Vigo Dereito Dereito Privado
Dereito Público
Zaragoza Derecho Derecho Público

 
Altres
Otros / Others

Real Colegio de España en Bolonia
 


Pàgina principal
| Legislació | Jurisprudència | Publicacions | Llibreries | Index per matèriesEines
Institucions polítiques
Facultats i instituts | Col·legis professionals | Professionals | Dret hispanoamericàNotícies |
Suggeriments | Agraïments |
Webmaster: Dr. Albert Ruda

Copyright © 1996 -