Viatges combinats

 
 
   

Viajes combinados / Travel Law / Reiserecht

Legislació / Legislación / Legislation / Gesetzgebung
  • Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados (BOE núm.161, de 07-07-1995) (via Projecte Norma Civil)

  • Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges (DOGC núm. 1924, de 22-7-1994) (via Projecte Norma Civil)

  • Decret 210/1995, d'11 de juliol, pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges (DOGC núm. 2081, de 28-7-1995) (via Projecte Norma Civil)

 

 


Pàgina principal
| Legislació | Jurisprudència | Publicacions | Llibreries | Index per matèriesEines
Institucions polítiques
Facultats i instituts | Col·legis professionals | Professionals | Dret hispanoamericàNotícies |
Suggeriments | Agraïments |
Webmaster: Dr. Albert Ruda

Copyright © 1996 -