Membres - Casadellà Sánchez, Mònica

Dra. Mònica Casadellà Sánchez
Professora associada de Dret civil a temps parcial
Facultat de Dret
Universitat de Girona
Campus Montilivi
C/ de la Universitat de Girona, 12
17071 GIRONA (SPAIN)
Tel. 972 41 98 25
Fax 972 41 81 46
                                          E-mail: casadella@elaw.udg.edu
  

 
 
 

Curriculum vitae

 

Activitats de recerca


a) Projectes vigents

> Membre del grup de recerca de Dret Privat Europeu. Àrea de Dret Civil. Facultat de Dret de la Universitat de Girona (UdG). Grup de recerca reconegut i finançat per Resolució de 3 de juliol de 2009. Investigador principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Ref. 2009 SGR 614. Referència UdG: GRHCS005.
 

b) Beques i Ajuts de caràcter Universitari

2010
> Investigador actiu en formació reconegut per la UdG per ser Becària de recerca arrel de l'obtenció de la Beca FI atorgat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2011-2014). Acord de Consell de Govern de la UdG núm.2/09 de 2 de març de 2009.
> Beca de l'AGAUR DE L'ANY 2009-2010 per la realització del Màster en Dret dels Negocis i del sector Privat. Convocatòria general de beques i ajuts universitaris (GRAL). Resolució 6 de maig de 2010.
> Beca FI ajut predoctoral destinat a universitats, centres de recerca, per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2011) atorgat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2011-2014). Resolució de 18 de gener de 2011.2008
> Beca de l'AGAUR de l'any 2007 per la realització de la Llicenciatura en Dret. Convocatòria general de beques i ajuts universitaris (GRAL). Resolució febrer de 2008.

c) Participació en congressos

2010

>"Setzenes Jornades de Dret Català a Tossa".  Sobre el tema: Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d'obligacions al Codi Civil de Catalunya. Tossa de Mar. Com a participant i assistent. 

2009

>"Jornada inaugural de l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat (IECPL) de la Universitat de Girona. Organitzada per la Red Española de Derecho Privado Europeo y Comparado (REDPEC),  amb el títol "Vías para la modernización del Derecho Privado" a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. Com a participant i assistent.
>"Jornada inaugural de l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat (IECPL) de la Universitat de Girona. Organitzada per la Red Española de Derecho Privado Europeo y Comparado (REDPEC),  amb el títol "Vías para la modernización del Derecho Privado" a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. Com a participant i assistent.

2008

>"Quinzenes Jornades de Dret Català a Tossa".  Sobre el tema: El nou dret successori del Codi Civil de Catalunya. Tossa de Mar. Com a participant i assistent. 

d) Vinculació amb la Universitat

2011-2014

> Becària FI-DGR 2011 atorgat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Predoctoral destinat a universitats, centres de recerca, per a la contractació del personal investigador novell. 

2011

> Professora Visitant de Dret Civil a temps complet com a Personal Laboral Docent i Investigador d'Universitat (PDI) (Col.laborador TC) UdG.

2010

> Professora Associada de Dret Civil a temps parcial com a Personal Laboral Docent i Investigador d'Universitat (PDI) (A2TP) UdG.

2009

> Seminari dels membres de l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat amb els Magistrats de la Sala Primera del Tribunal Supremo de España. Com a participant i assistent. 
> Trobada del Grup Europeu de Dret de la Responsabilitat Civil ( European Group on Tort Law) en la "Jornada Los "Principios de Derechos Europeo de la Responsabilidad Civil" (PETL) en el marco del Derecho español", organitzada per l'Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona, amb la Sala Primera del Tribunal Supremo de España. Com a participant i assistent.

 

e) Altres mèrits de recerca

2010

> Membre de l'Organització de les Setzenes Jornades de Dret Català a Tossa, sobre el tema Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d'obligacions al Codi Civil de Catalunya a Tossa de Mar. 
> Col.laboradora en l'Organització de la "Jornada Inaugural del Instituto de Derecho Privado Europeo y comparado"(IECPL) de la Universitat de Girona, organitzada per la "Red Española de Derecho Privado Europeo y Comparado (REDPEC)" i en les altres activitats, seminaris i jornades realitzades en el marc de l'INSTITUT DE DRET PRIVAT EUROPEU I COMPARAT.


2008

> Membre de l'Organtizació de les Quinzenes Jornades de Dret Català a Tossa, sobre el tema El nou dret successori del Codi Civil de Catalunya a Tossa de Mar. 
 

 

Títols acadèmics


> Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona (2009).
> Màster en Dret dels Negocis i del sector Privat de la Universitat de Girona. Cursats 60 crèdits ECTS. (2009-2010).
> Màster en Dret dels Negocis i del sector Privat de la Universitat de Girona. Treball de recerca (cursats 30 ETCS): La Responsabilidad Civil del principal por hecho de sus auxiliares. En especial, criterios para establecer la relación de dependencia, dirigit pel Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Defensat el dia 19 de juny de 2012 davant el tribunal format pel Prof. Dr. Jordi Ribot Igualada (Universitat de Girona, President), el Prof. Dr. Josep Solé Feliu (Universitat de Girona, Vocal) i el Prof. Dr. Pedro del Olmo (Universidad Carlos III de Madrid, Secretari) Qualificació: Excel·lent. (2010-2012).
> Programa de Doctorat en Turisme, Dret i Empresa amb MQ o MCD 2006-00459. (MQ=Programa de doctorat distingit amb la menció de qualitat atorgada pel Ministeri de Ciència i Innovació (MCINN)). Línia de Recerca: Dret de la Responsabilitat Civil: europeu i comparat.


IdiomesCatalà i castellà: nadiu; anglès: mig; alemany: bàsic.

 

Principals publicacions


Articles  i Llibres


2011

> "SENTENCIAS" ANUARIO DE DERECHO CIVIL:
> 2011-III, P.1461-1559:  STS de 15-10-2010 (ADC 2011-III, P.1501) (Compraventa Civil. Facultad resolutoria ex. artículo 1124 del Código Civil. Plazo de prescripción).
> 2011-III, P.1461-1559:  STS de 19-10-2010 (ADC 2011-III, P.1501) (Sociedades Anónimas. Personalidad jurídica: levantamiento del velo por sucesión fraudulenta de empresas ).
> 2011-III, P.1461-1559:  STS de 19-10-2010 (ADC 2011-III, P.1501) (Arrendamiento de obra: resolución Cláusula penal moratoria. Moderación judicial).

 

 

Última actualització: 28/05/12

Links
Xarxes socials
© 2011 IECPL| Tots els Drets Reservats| Avís Legal Crèdits
Xarxes Socials>facebook