Miembros - Casadellà Sánchez, Mònica


Dra. Mònica Casadellà Sánchez
Profesora asociada de Derecho Civil a tiempo parcial
Facultad de Derecho
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17071 GIRONA (SPAIN)
Tel. 972 41 98 25
Fax 972 41 81 46

E-mail: casadella@elaw.udg.eduTitulacions acadèmiques
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat
Investigadora
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beques i Ajuts de caràcter Universitari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participació en
Congressos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinculació amb la Universitat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicacions: Articles i Llibres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres mèrits de recerca
 
2004-2009      LLICENCIATURA EN DRETUniversitat de Girona  
                       Finalitzat al juny de 2009 (data del títol: 31 de juliol de
                       2009)
 
 
2009-2010      MÀSTER EN DRET DELS NEGOCIS I DEL SECTOR
                       PRIVATCursat a la Universitat de Girona (cursats 60
                       ECTS) 
 
2010-2012      MÀSTER EN DRET DELS NEGOCIS I DEL SECTOR PRIVAT

Treball de recerca: La Responsabilidad Civil del principal por hecho de sus auxiliares. En especial, criterios para establecer la relación de dependencia, dirigit pel Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Defensat el dia 19 de juny de 2012 davant el tribunal format pel Prof. Dr. Jordi Ribot Igualada (Universitat de Girona, President), el Prof. Dr. Josep Solé Feliu (Universitat de Girona, Vocal) i el Prof. Dr. Pedro del Olmo (Universidad Carlos III de Madrid, Secretari) Qualificació: Excel·lent.

 
2010-              PROGRAMA DE DOCTORAT EN TURISME, DRET I
                           EMPRESAamb MQ o MCD 2006 – 00459. (MQ = Programa
                           de doctorat distingit amb la menció de qualitat atorgada pel
                           Ministeri de Ciència i Innovació (MCINN)). Línia de Recerca:
                       Dret de la Responsabilitat Civil: europeu i comparat.  
 
 
 
            
2009-              MEMBRE DEL GRUP DE RECERCA DE DRET PRIVAT
                       EUROPEU. Àrea de Dret Civil. Facultat de Dret de la
                       Universitat de Girona (UdG). Grup de recerca reconegut i
                            finançat per Resolució de 3 de juliol de 2009. Investigador
                        principal: Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Referència: 2009
                        SGR 614. Referència UDG: GRHCS005.
 
2009-              MEMBRE DE L’INSTITUT DE DRET PRIVAT EUROPEU I
                       COMPARATde la Universitat de Girona (UdG).
 
2010-               BECARI FI: Ajut Predoctoral destinat a universitats, centres
                          de  recerca, per a la contractació del personal investigador
                       novell (FI - DGR 2011) atorgat per l'Agència de Gestió
                       d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2011- 2014).
 
2010-        INVESTIGADOR ACTIU EN FORMACIÓ RECONEGUT
                    PER LA UDGper ser Becària de recerca arrel de l’obtenció de
                  la Beca FI atorgat per l'Agència de Gestió d'Ajuts
                  Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2011-2014). Acord de
                 Consell de Govern de la UDG núm. 2/09 de 2 de març de 2009. 
 
 
 
 
2008           BECA DE L’AGAURde l’any 2007 per la realització de la
                   LLICENCIATURA EN DRET. Convocatòria general de
                     beques i ajuts universitaris (GRAL). Resolució febrer de 2008
 
2010           BECA DE L’AGAURde l’any 2009-2010 per la realització
                   del MÀSTER EN DRET DELS NEGOCIS I DEL SECTOR
                    PRIVAT. Convocatòria general de beques i ajuts universitaris
                   (GRAL). Resolució 6 de maig de 2010.
 
2010-          BECA FI: Ajut Predoctoral destinat a universitats, centres de 
                      recerca, per a la contractació del personal investigador novell
                   (FI - DGR 2011) atorgat per l'Agència de Gestió d'Ajuts
                   Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2011-2014). Resolució de
                   18 de gener de 2011.
 
 
 
 
2008            QUINZENES JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA,
                    Sobre el tema El nou dret successori del Codi Civil de
                    Catalunyaa Tossa de Mar com a participant i assistent.
 
2009           "JORNADA INAUGURAL DEL INSTITUTO DE DERECHO
                    PRIVADO EUROPEO Y COMPARADO(IECPL)de la   
                    Universidad de Girona, organizada por la Red Española de
                      Derecho Privado Europeo y Comparado(REDPEC)", amb el
                    títol "Vías para la modernización del Derecho privado" a la
                      Facultat de Dret de la Universitat de Girona com a participant
                     i assistent.
 
2009            TROBADA del Grup Europeu de Dret de la Responsabilitat
                    Civil (European Group on Tort Law) en la "Jornada Los
                    'Principios de Derechos Europeo de la Responsabilidad Civil'
                    (PETL) en el marco del Derecho español", organitzada per
                    l'Institut de Dret privat, europeu i comparatde la
                    Universitat de Girona, amb la Sala Primera del Tribunal
                    Supremo de España com a participant i assistent.
 
2009            SEMINARI dels membres del’ Institut de Dret privat,
                    Europeu i comparatamb els Magistrats de la Sala Primera
                    del Tribunal Supremo de España com a participant i
                    assistent.
2010            SETZENES JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA,
                    Sobre el tema Contractes, responsabilitat extracontractual i
                    altres fonts d'obligacions al Codi Civil de Catalunya a Tossa
                    de Mar com a participant i assistent.  
 
 
 
 
 
2009-2010   PROFESSORA ASSOCIADA DE DRET CIVIL A TEMPS
                     PARCIALcom a Personal laboral Docent i Investigador
                     d’Universitat (PDI)[A2TP] UdG.  
 
2010-2011    PROFESSORA VISITANT DE DRET CIVIL A TEMPS
                     COMPLETcom a Personal laboral Docent i Investigador
                     d'Universitat (PDI) [Col·laborador TC] UdG.
 
2011- 2014   BECÀRIA FI - DGR 2011atorgat per l'Agència de Gestió
                      d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2011-2014)
                      com a Ajut Predoctoral destinat a universitats, centres de
                      recerca, per a la contractació del personal investigador
                      novell.
 
 
 
 
 
2011             "SENTENCIAS", ANUARIO DE DERECHO CIVIL:
                     > 2011-III, p. 1461-1559: STS de 15-10-2010 (ADC 2011-  
                        III, p.1501) (Compraventa Civil. Facultad resolutoria ex.
                        artículo 1124 del Código Civil. Plazo de prescripción.)
                     > 2011-III, p. 1461-1559: STS de 19-10-2010 (ADC 2011-  
                        III, p.1501) (Sociedades Anónimas.Personalidad jurídica:
                        levantamiento del velo por sucesión fraudulenta de
                        empresas.)
                     > 2011-III, p. 1461-1559: STS de 19-10-2010 (ADC 2011-  
                        III, p.1501) (Arrendamiento de obra:resolución Cláusula
                        penal moratoria. Moderación judicial.)
 
 
 
2008            MEMBRE DE L’ORGANITZACIÓ DE LESQUINZENES
                     JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA, sobre el tema El
                    nou dret successori del Codi Civil de Catalunyaa Tossa de
                    Mar
 
2009           MEMBRE DEL GRUP DE RECERCA DE DRET PRIVAT  
                    EUROPEU, Grup de recerca reconegut i finançat per la
                    Generalitat de Catalunya per al període 2009-2013 per
                     Resolucióde 3 de juliol de 2009. Investigador principal: Prof.
                    Dr. Miquel Martín Casals. Referència: 2009 SGR 614
2010            MEMBRE DE L’ORGANITZACIÓ DE LESSETZENES
                    JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA, sobre el tema  
                    Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts
                    d'obligacions al Codi Civil de Catalunya a Tossa de Mar
 
 
 
2010            COLABORADORA EN L’ORGANITZACIÓ DE LA 
                    "JORNADA INAUGURAL DEL INSTITUTO DE DERECHO
                    PRIVADO EUROPEO Y COMPARADO(IECPL)de la
                    Universidad de Girona, organizada por la Red Española de
                    Derecho Privado Europeo y Comparado(REDPEC)" i en les
                    altres activitats, seminaris i jornades realitzades en el marc
                    de l’ INSTITUT DE DRET PRIVAT EUROPEU I COMPARAT
   
 
 
 
 

Links
Redes sociales
© 2011 IECPL| Todos los Derechos Reservados| Avíso Legal Créditos
Redes Sociales>facebook