Members - Surroca Costa, Alfons

Dr. Alfons Surroca Costa
Professor associat de Dret Civil a temps complet
Facultat de Dret
Universitat de Girona
Campus Montilivi
17071 GIRONA (SPAIN)
Tel. 972 41 98 25
Fax 972 41 81 46
E-mail: surroca@elaw.udg.edu


Assignatures impartides i horaris de tutoria
Programes, horaris i tutories
  

> Curriculum vitae
Historial acadèmic i investigador, publicacions...
  

> Activitats
   

Assignatures impartides i horaris de tutoria


Curs 2011-2012

 

Primer semestre

 

 

> Introducció al Dret i Dret mercantil
Horari tutories: Dimecres de 18 a 20h.
                       Divendres de 12.30 a 14.30h.

> Introducció al Dret
Horari tutories: Dimecres de 18 a 20h.
                       Divendres de 12.30 a 14.30h.

 

 

Segon semestre  

> Dret civil IV (Assignatura troncal)
Dret de família i Dret de successions 


 

Curriculum vitae
 

Historial acadèmic i investigador


> Llicenciatura en Dret: Universitat de Girona (1997-2001)

> Curs de Doctorat «Globalització i Dret» (Universitat de Girona, 2001-2002)

> Treball de recerca: La responsabilidad civil por hecho ajeno derivada de delito o falta, dirigit pel Prof. Dr. Miquel Martín Casals. Defensat el dia 11 de juliol de 2006 davant el Tribunal format pel Prof. Dr. Miquel Martín Casals (Universitat de Girona, President), Dra. Francina Esteve García (Universitat de Girona) i Dra. Montserrat Pi Llorens (Universitat Autònoma de Barcelona). Qualificació: Excel·lent per unanimitat.

 

Accés als cossos docents universitaris


> Professor associat de Dret Civil a temps complet (Universitat de Girona, 2001-)

 

Publicacions


>  Comentario a la sentencia de 16 de diciembre de 2002, Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 61, enero-abril 2003, pp. 353-372

>  Comentario a la sentencia de 16 de junio de 2003, Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 64, enero-abril 2004, pp. 295-314

>  Comentario a la sentencia de 25 de noviembre de 2004, Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, vol. 68, mayo-agosto 2005, pp. 921-939

Activitats

  

> Projecte Norma Civil
> Pàgina jurídica
> European & Comparative Private Law Page

> Jornades de Dret català a Tossa

> European Group on Tort Law

> European Centre of Tort & Insurance Law

> International Society of Family Law

 

Links
Social Networks
© 2011 IECPL| All Rights Reserved| Legal Warning Credits
Social Networks>facebook