Members - Miroslaw Nesterowicz (em)

Contact

Uniwerytet Mikolaja Kopernika
Katedra Prawa Cywilnego i
Miedzynarodowego Obrotu
Gospodarczego
ul. Fosa Staromiejska 1 a
87-100 Torún, Poland

Fax: 056 62253 03

Links
© European Group on Tort Law - 2011| All Rights Reserved| Legal Warning Credits