Departament de Dret Privat

Àrea de Dret Civil

Seminari interuniversitari 

de Dret de Danys

 

Dijous, 14 de juny de 2001
 

PROGRAMA

11.30 - 12.00 Should polluters be liable under nuisance law if they comply with environmental law standards? The case of the new section 906 of the German Civil Code

Dr. Georg von Wangenheim, Universitat d’Hamburg
Professor visitant a la Universitat Pompeu Fabra

12.00 -  12.30 Debat
12.30 – 12.45 Pausa
12.45 - 13.15 Anticoncepciones fallidas (“Wrongful conception”)

Prof. Dr. Miquel Martín Casals
Catedràtic de Dret Civil, Universitat de Girona

13.15-13.45 Debat
 

Lloc: Departament de Dret Privat, Facultat de Dret

 

Obert als membres de la Facultat i als estudiants de doctorat i de la llicenciatura de Dret

Informació :  Secretaria Dept. de Dret privat (Sra. Mercè Llauger; tel. 972 41 81 38)

 


Pàgina web realitzada per l'Àrea de Dret civil - Universitat de Girona
Actualitzada a 24/05/07 -
Webmaster: Dr. Albert Ruda