Pàgina principal de les Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

 

   Inici

   Programa

   Inscripció

   Ponències

   Comunicacions

   Organització

 
 

Jornades de Dret Català a Tossa > XII Jornades > Programa
 

El dret civil català en el context europeu

PROGRAMA

 Tossa de Mar, 26 i 27 de setembre de 2002

 

Dijous 26  
Matí        
12.15 – 12.30

SESSIÓ D'OBERTURA
Paraules de benvinguda
, a càrrec de la Sra. Rosa Monrabà i Solsona, Alcaldessa de Tossa de Mar.
Inauguració de les Dotzenes Jornades de Dret Català a Tossa,
a càrrec del Dr Joan Batlle i Grabulosa, rector de la Universitat de Girona.

Sra. Rosa Monrabà
Dr. Joan Batlle
 
PRIMERA PONÈNCIA
L’APROXIMACIÓ ENTRE ELS DRETS CIVILS EUROPEUS
12.30 – 13.00

Presentació de les Jornades i introducció al problema de l’aproximació entre els Drets civils europeus, a càrrec de la Dra. Encarna Roca i Trias, Catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Barcelona.

Dra. Encarna Roca
 
13.00 – 13.30

Aproximación del Derecho civil en Europa: marco comunitario y competencias de la Unión Europea, a càrrec del Dr. Sixto Sánchez Lorenzo, Catedràtic de Dret internacional privat de la Universitat de Granada.

Tarda        
16.00 – 16.30

Los Principios de Derecho Contractual Europeo (Comisión Lando) en el marco de la armonización del Derecho de Contratos, a càrrec del Dr. Fernando Martínez Sanz, Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat Jaume I de Castelló i membre de la Third Comission on European Contract Law (Lando Comission).
 

SEGONA PONÈNCIA
LA REFORMA DELS CODIS CIVILS EN UN CONTEXT D’APROXIMACIÓ EUROPEA
16.30 – 17.00

Reforma de los códigos y Derecho europeo, a càrrec del Dr. Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Catedràtic emèrit de Dret Civil a la Universidad Autónoma de Madrid i president de la Secció Civil de la Comisión General de Codificación.

Dr. Luis Díez-Picazo
   PAUSA    
17.30 – 18.00

La adaptación del Código civil al Derecho europeo: la compraventa, a càrrec del Dr. Antonio Manuel Morales Moreno, Catedràtic de Dret Civil a la Universidad Autónoma de Madrid i vocal de la Secció Civil de la Comisión General de Codificación

18.00 - 18.45 Presentació de comunicacions a la primera i a la segona ponència
18.45 – 19.30 Debat de la primera i la segona ponència
19.30 – 20.00

Presentació de la Revista catalana de Dret privat, a càrrec del Dr. Pere del Pozo i Carrascosa, Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili i Director de la revista.

   
Divendres 27  
Matí        
10.00 – 10.30

The Europeanisation of Private Law and English Law, a càrrec del Prof. Hugh Beale QC, membre de la Law Commission.

10.30 – 11.00

Europe and the German Reform of the Law of Obligations, a càrrec del Dr. Ulrich Magnus, Catedràtic de Dret Civil de la Universitat d’Hamburg.

Prof. Dr. Ulrich Magnus

   PAUSA    
11.30 – 12.00

The Europeanisation of Private Law and French Law", a càrrec de la Prof. Marie Goré, Catedrática de Dret Civil, Université Panthéon-Assas (Paris II).

Prof. Maria Goré
 
12.00 – 13.00 Presentació de comunicacions i debat.
   
Tarda        
TERCERA PONÈNCIA
EL SENTIT D’UNA CODIFICACIÓ PER A CATALUNYA
16.00 – 17.00 PRIMER PANEL
 

Estructura i contingut del futur Codi Civil de Catalunya, amb la participació de membres de les Seccions i del Ple de la Comissió de Codificació de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya.

17.00 – 18.00 SEGON PANEL
 

Importància d’un Codi Civil per a Catalunya: reflexions des del món jurídic, amb la participació de representants dels diversos col·lectius professionals (notariat, col·legis d’advocats, judicatura, registradors de la propietat, etc.).

   PAUSA    
18.30 – 19.30 Presentació de comunicacions i debat.
19.30

PONÈNCIA DE CLOENDA, a càrrec del Hble. Sr. Josep D. Guàrdia i Canela, conseller de Justícia

Hble. Conseller de Justícia
 
20.00 Cava català ofert per l'Excm. Ajuntament de Tossa de Mar.
 
   
Última actualització del programa: 20/05/2010 17:31
 

Jornades de Dret Català a Tossa > XII Jornades > Programa

Amunt

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14