Pàgina principal de les Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

   

   Inici

   Programa

   Inscripció  

   Ponències

   Comunicacions

   Organització

COMUNICACIONS A LES XII JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA
ORDENADES ALFABÈTICAMENT PER AUTORS I PONÈNCIES

 
P
RIMERA PONÈNCIA
L'APROXIMACIÓ ENTRE ELS DRETS CIVILS EUROPEUS
 

 

AUTOR

TÍTOL

Beatriz Fernández Gregoraci Representación indirecta y Undisclosed agency: su convergencia (la Convention on agency in the international sale of goods y los Principles of European Contract Law).

Francesca Llodrà Grimalt

Reflexiones en torno a los PECL y la fase preliminar del contrato. Letters of intent: pactos de intenciones, precontrato

Carmen Parra Rodríguez Los sistemas de uniformización del Derecho Europeo en materia de obligaciones y contratos

 

 
S
EGONA PONÈNCIA
LA REFORMA DELS CODIS CIVILS EN UN CONTEXT D’APROXIMACIÓ EUROPEA
 

 

AUTOR

TÍTOL

Patricio Carvajal R.

El destino de las arras en el derecho civil moderno

Maria Rosa Llácer Matacás

Dret civil europeu i Dret de consum: entorn a la configuració de l’objecte contractual

Joan Marsal Guillamet

La competència de la Generalitat de Catalunya en matèria civil i el dret uniforme

Carles Villagrasa i Alcaide Criteris jurisprudencials del “consilium fraudis” en la protecció del dret de crèdit

 


T
ERCERA PONÈNCIA
EL SENTIT D’UNA CODIFICACIÓ PER A CATALUNYA
 

 

AUTOR

TÍTOL

Lídia Arnau i Raventós

Un apunt històric: la idea de “codificació” segons en Estanislao Reynals i Rabassa

José-Ramón García Vicente Modificación convencional de los plazos de prescripción

Albert Ruda González

Pactes sobre la durada del termini de prescripció en la modernització del Dret d’obligacions alemany

 

> Bases per presentar comunicacions

 

Jornades de Dret Català a Tossa > XII Jornades > Comunicacions

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14