Pàgina principal de les Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

   

   Inici

   Programa

   Inscripció  

   Ponències

   Comunicacions

   Organització

PONÈNCIES A LES XII JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA
 

PRIMERA PONÈNCIA
L'APROXIMACIÓ ENTRE ELS DRETS CIVILS EUROPEUS

 

AUTOR

TÍTOL

Encarna Roca i Trias Introducció al problema de l’aproximació entre els Drets civils europeus
Sixto Sánchez Lorenzo Aproximación del Derecho civil en Europa: marco comunitario y competencias de la Comunidad Europea
Fernando Martínez Sanz Los principios de derecho contractual europeo (Comisión Lando) en el marco de la armonización del derecho de contratos

 

SEGONA PONÈNCIA
LA REFORMA DELS CODIS CIVILS EN UN CONTEXT D’APROXIMACIÓ EUROPEA
 

 

 

AUTOR

TÍTOL

Luis Díez-Picazo Reforma de los Códigos y  Derecho Europeo

Antonio Manuel Morales Moreno

La adaptación del Código civil al Derecho europeo: la compraventa
Hugh Beale Europeanisation of Private Law and English Law

Ulrich Magnus

Europe and the German Reform of the Law of Obligations

 

 

TERCERA PONÈNCIA
EL SENTIT D’UNA CODIFICACIÓ PER A CATALUNYA
 

 

 

TÍTOL

 

PRIMER PANEL

Estructura i contingut del futur Codi Civil de Catalunya, amb la participació de membres de les Seccions i del Ple de la Comissió de Codificació de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya
 
 

SEGON PANEL 

Importància d’un Codi Civil per a Catalunya: reflexions des del món jurídic
 

PARTICIPANTS

 
 

Representant del  col·lectiu professional dels notaris, Sr. Joan Carles Oller i Favaró.

Representants del col·lectiu professional dels advocats, Il.lm. Sr. Carles Font i Ausió, degà del Col·legi d’Advocats de Granollers, i Sr. Josep Maria Prat i Sàbat, degà de Col·legi d’Advocats de Girona.

Representant del col·lectiu de registradors de la propietat, Hble. Sr. Antoni Isac i Aguilar . Registre núm.1 Tarragona.

Representant de la Judicatura, Il.lma. Sra. Núria Bassols i Muntada, Magistrada de la Sala de Civil i Penal del Tribunal de Justícia de Catalunya.

 

Jornades de Dret Català a Tossa > XII Jornades > Ponències

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14