Pàgina principal de les Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

 

   Inici

   Programa

   Inscripció

   Ponències

   Comunicacions

   Organització

    Seu

   Participants

   Galeria

 

 
Butlleta d'inscripció
(inscripció tancada)

PRIMERA POSSIBILITAT:
INSCRIPCIÓ PER INTERNET

Empleni la butlleta següent amb les seves dades i quan acabi faci click a "enviar".

Nom 

Cognoms 

Adreça

Codi Postal   Població

Telèfon Fax

E-Mail 

Professió 

Presentarà comunicació?

No oblidi enviar el resguard de la transferència de pagament.

Recordi de fer click només una vegada per inscripció. Ens posarem en contacte amb vostè per confirmar-li que hem rebut les seves dades i està inscrit o inscrita.

 

SEGONA POSSIBILITAT:
INSCRIPCIÓ PER CORREU O FAX

Imprimeixi la buttleta d'inscripció que pot descarregar aquí: Butlleta.pdf

Empleni-la amb les seves dades i quan acabi faci-la arribar a l'adreça especificada a la mateixa butlleta. Ens posarem en contacte amb vostè per confirmar-li la inscripció.

 

QUOTA D'INSCRIPCIÓ: 70 €

Comprèn la participació en totes les sessions, la documentació de les Jornades i la tramesa al domicili del participant del llibre dels materials. Aquells participants que acreditin la seva condició d’estudiants o becaris universitaris tindran un descompte del 50%. Es reservarà un màxim de 40 places per a estudiants i becaris. Als alumnes de la Universitat de Girona se’ls reconeixerà 1 crèdit de lliure elecció.

Es respectarà un rigorós ordre d’arribada de les inscripcions.

Tots els pagaments es faran per transferència al compte:
UNIVERSITAT DE GIRONA
Jornades de Dret Català a Tossa
Caixa de Girona 2030 0105 66 3110000362
 

La inscripció es considerarà formalitzada quan s’hagi tramès aquesta butlleta acompanyada de la fotocòpia del resguard de la transferència de pagament a:
Jornades de Dret Català a Tossa
UNIVERSITAT DE GIRONA
Facultat de Dret
Campus de Montilivi
17071 GIRONA

 

 

 

   
 

Jornades de Dret Català a Tossa > XIII Jornades > Inscripció electrònica

Amunt

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14