Pàgina principal de les Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

 

   Inici

   Programa

   Inscripció

   Ponències

   Comunicacions

   Organització

    Seu

   Participants

   Galeria

 

 

PARTICIPANTS A LES JORNADES

 

1             Joan Manel Abril Campoy

Professor titular de Dret Civil

Universitat Autònoma de Barcelona

 

2             Cristina Alonso Suárez

Universitat Autònoma de Barcelona

e-mail: cristina.alonso@uab.es

 

3             Eulàlia Amat Llari

Professora titular de Dret Civil

Universitat Autònoma de Barcelona

 

4             Miriam Anderson

Professora Lectora de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: miriam.anderson@ub.edu

 

5             Antonio José Anguita García

Advocat

Rubí

 

6             Gemma Antón Yagüez

Estudiant

FIGUERES

e-mail: u1040242@correu.udg.edu

 

7             Lídia Arnau Raventós

Professora Ajudant de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: larnau@ub.edu

 

8             Xabier Aurrekoetxea Aurrekoetxea

Advocat

Secretario del Grupo de Estudio del Derecho Civil Foral del País Vasco

del Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia

e-mail: huisl116@ej-gev.es

 

9             Immaculada Barral Viñals

Professora titular de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: ibarral@ub.edu

 

10           Josep Maria Bech Serrat

TEU Dret Civil

Escola Oficial de Turisme de Catalunya

Universitat de Girona

e-mail: bech@elaw.udg.edu

 

11            Eva Beneit Vila

Advocat

Girona

e-mail: evabeneitadvocada@telefonica.net

 

12           Irantzu Beriain Flores

Professora de Dret civil

Universitat del País Basc

e-mail: dcpbefli@bs.ehu.es

 

13           Francesca Blanch i Roura

Advocat

Olot

e-mail: capdevila@garrotxa. com

 

14           Dolors Blasco Baena

Estudiant

Universitat de Girona

e-mail: ira1317@hotmail.com

 

15           Katharina Boele-Woelki

Presidenta de la “Commission on European Family Law”

Catedràtica de Dret internacional privat, Dret comparat i Dret de família

Molengraaff Instituut voor Privaatrecht

Universitat d’Utrech

e-mail: K.Boele@law.uu.nl

 

16          Esteve Bosch Capdevila

Professor titular de Dret Civil

Universitat Rovira i Virgili

e-mail: ebca@fcj.urv.es

 

17          Antoni Bosch Carrera

Notari

Barcelona

e-mail: antonibosch@notariado.org

 

18           Maite Bourgeaud Iza

Advocat

Andorra la Vella

 

19           Josepa Brugués Pujadas

Professora associada Dret Internacional Privat

Universitat de Girona

e-mail: josepa.brugues@udg.edu

 

20          Leonor Bueno Medina

Becària - Àrea de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail:lbueno@ub.edu

 

21           Angels Cabello

Advocat

Barcelona

 

22           Sílvia Cabrera Vilaplana

Advocat

Barcelona

 

23          Sandra Camacho Clavijo

Barcelona

 

24           Sergio Cámara Lapuente

Professor titular de Dret Civil

Universidad de la Rioja

e-mail: sergio.camara@dd.unirioja.es

 

25          Maria Àngels Camps Pagès

Advocada

Girona

 

26          Eva Cano Vilà

Becària – Àrea de Dret Civil

Universitat de Girona

e-mail: cano@elaw.udg.edu

 

27          Montserrat Casals Genover

Advocat

Barcelona

e-mail: casalsadvocats@eresmas.net

 

28           Xavier Cecchini Rossel

Professor titular de Dret Civil

Universitat Autònoma de Barcelona

 

29          Mònica Cerveto Hernández

Llicenciada en Dret

Canet de Mar

 

30          Meritxell Codina Rodriguez

Advocat

Sant Vicenç de Montalt

e-mail: mcodina@icab.es

 

31           Consol Costal Falgueras

Advocada

Girona

 

32           Josep Cruañas i Tor

President Consell Assessor Protecció Dades

Agència Catalana de Protecció de Dades

 

33          Carles Cruz Moratones

Magistrat

Audiència Provincial de Girona

Girona

 

34          Antoni Cumella Gaminde

Registrador de la Propietat

Granollers

e-mail: acumella@registradores.org

 

35          Agnès Dagnino Puig

Advocada

Terrassa

 

36          Joan Egea Fernández

Catedràtic de Dret Civil

Universitat Pompeu Fabra

Barcelona

e-mail: joan.egea@upf.edu

 

37          Àngel Egea Llanés

Advocat en cap. Assessoria Jurídica

Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya

e-mail: aegea@gencat.net

 

38           M. del Mar Espar Almeda

Diputada de la Junta de Govern

Il·lustre col·legi d’advocats de Barcelona

 

39           Santiago Espiau Espiau

Catedràtic de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: santiespiau@ub.edu

 

40          María Luisa Esteve Pardo

Professora titular de Dret financer i tributari

Universitat de Girona

e-mail: luisa.esteve@udg.edu

 

41           Esther Farnós Amorós

Becària – Àrea de Dret Civil

Universitat Pompeu Fabra

e-mail: esther.farnos@upf.edu

 

 

42           Carme Feliu Latorre

Estudiant

Universitat de Girona

e-mail: carmefl@hotmail.com

 

43           Josep Ferrer Riba

Professor titular de Dret civil

Universitat Pompeu Fabra

Barcelona

e-mail: josep.ferrer@upf.edu

 

44          Carles Enric Florensa Tomàs

Catedràtic de Dret Civil

Universitat de Lleida

e-mail: ceflorensa@dpriv.udl.es

 

45           Maria Font i Mas

Universitat Rovira i Virgili

e-mail: mfontm@ub.edu

 

46          CarBecària – Àrea de Dre

Becària – Àrea de Dret Civil

Universitat de Girona

 

47           Mª Paz García Rubio

Catedràtica de Dret Civil

Universidad de Santiago de Compostela

e-mail: dcdc007@usc.es

 

48           Francesc Garriga Colom

Advocat

Cambrils

 

49          Carles Genover Huguet

Advocat

Girona

 

50          F. Xavier Genover Huguet

Advocat

Barcelona

e-mail: xgenover@infonegocio.com

 

 

51          Mª Carmen Gete-Alonso Calera

Catedràtica de Dret Civil

Universitat Autònoma de Barcelona

e-mail: MariCarmen.Gete-Alonso@uab.es

 

52          Ana Giménez Costa

Becària - Àrea de Dret Civil

Universitat Rovira i Virgili

e-mail: agc@fcj.urv.es

 

53          Maria Antònia Gomila Grau

Institut d'Infància i Món Urbà

Barcelona

e-mail: magomila@ciimu.org

 

54           Maria Antònia Gómez Maestre

Advocada

Girona

 

55           José Miguel Gorostiza Vicente

Advocat

Sestao (Biscaia)

e-mail: jmgorostiza@wanadoo.es

 

56          Carlos Gortázar Lorente

Advocat

Cuatrecasas Abogados

Barcelona

e-mail: carlos.gortazar@cuatrecasas.com

  

57          Elisabet Gratti Martínez

Becària - Àrea de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: egratti@ub.edu

 

58          Josep-Delfí Guàrdia Canela

Advocat

Barcelona

e-mail: jguardia@tmb.net

 

59           Josep A. Herrero Nicolàs

Professor de Dret Civil

Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

60           Mercedes Jiménez Mera

Advocat

Sabadell

e-mail: mjmera253@hotmail.com

 

61          Alejandra de Lama Aymá

Professora de Dret Civil

Universitat Autònoma de Barcelona

 

62          Albert Lamarca Marquès

Professor titular de Dret Civil

Universitat Pompeu Fabra

Barcelona

e-mail: albert.lamarca@upf.edu

 

63          Anna de Llanza

Directora

Observatori de Dret Privat de Catalunya

Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya

e-mail: allanza@correu.gencat.es

 

64          Francisca Llodrà Grimalt

Professora titular de Dret Civil

Universitat de les Illes Balears

e-mail: francisca.llodra@uib.es

 

65          Marc-Roger Lloveras i Ferrer

Professor TEU Dret Civil

Universitat Pompeu Fabra

Barcelona

e-mail: marc.lloveras@upf.edu

 

66          Josep López García

Advocat

Girona

 

67          Carlos Juan Maluquer de Motes Bernet

Catedràtic de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: maluquerdemotes@ub.edu

 

68          Joan Marsal Guillamet

Professor Titular de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: jmarsal@ub.edu

 

69           Consol Martí Baldellou

Advocat

Barcelona

 

70          Miquel Martín Casals

Catedràtic de Dret Civil

Universitat de Girona

e-mail: martin@elaw.udg.edu

 

71          Rosa Martins

Professora de Dret Civil

Universitat de Coimbra

e-mail: rmartins@fd.uc.pt

 

72          Becària – Àrea de Dret Civil

Universitat de Girona

 

73          Marygold S. Melli

Professora emèrita

University of Wisconsin Law School

Madison, Wisconsin

e-mail: msmelli@wisc.edu

 

74         Mercè Mira Cartadelles

Vicedegana

Il·lustre Col·legi Advocats de Terrassa

 

75         Antoni Mirambell Abancó

Catedràtic de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: amirambell@ub.edu

 

76          Margarita Montiel Boadas

Advocada

Llagostera

 

77          Xavier Muñoz i Puiggrós

Director general de Dret i d’entitats jurídiques

Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya

e-mail: dgdej.dj@gencat.net

 

78          Sergio Nasarre Aznar

Professor de Dret Civil

Universitat Rovira i Virgili

e-mail: sergio.nasarre@urv.net

 

79           Ramon Nicolazzi Angelats

Advocat

Girona

 

80          Ma. Carmen Núñez Zorrilla

Professora de Dret Civil

Universitat Autònoma de Barcelona

 

81          Carme Obiols Salom

Secretària General

Consell Superior de la Justícia

Andorra la Vella

 

82           Pascual Ortuño Muñoz

Jutge

Escola Judicial

Barcelona

 

83           Cristina Pérez Amarante

Advocat

Bufet Avel·lina Rucosa

Barcelona

 

84          Miquel Àngel Petit Segura

Professor titular Dret civil

Universitat de Barcelona

e-mail: petit@dret.ub.es

 

85          Walter Pintens

Catedràtic de Dret Civil

Universitat de Lovaina

e-mail: walter.pintens@law.kuleuven.ac.be

 

86          Ferran Plaja Amat

Advocat

Palamós

 

87           Jesús Prieto Santos

Advocat

Granollers

 

88          Lluís Puig Ferriol

Catedràtic de Dret Civil

Universitat Autònoma de Barcelona

 

89           Isaac Ravetllat Ballesté

Becari - Àrea de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: iravetllat@ub.edu

 

90          Pilar Rebaque Mas

Advocada

Barcelona

 

91          Marian Ribas Gironès

Advocat

Girona

 

92           Jordi Ribot Igualada

Professor titular de Dret Civil

Universitat de Girona

e-mail: ribot@elaw.udg.edu

 

93          Francisco Rivero Hernández

Catedràtic de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: frivero@ub.edu

 

94          Maria Carme Roca Doria

Andorra

 

95          Encarna Roca Trías

Catedràtica de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: roca@dret.ub.es

 

96          Eduardo Rojo Torrecilla

Catedràtic de Dret del treball i de la seguretat social

Universitat de Girona

e-mail: eduardo.rojo@udg.edu

 

97          Teresa Rosell i Gairoles

Advocat

Salou

e-mail: trg@tinet.fut.es

 

98       Avel·lina Rucosa Escudé

Advocada

Barcelona

e-mail: avelinarucosa@infonegocio.com

 

99        Albert Ruda González

Professor associat de Dret Civil TC

Universitat de Girona

e-mail: ruda@elaw.udg.edu

 

100        Anna Sabas Gracia

Advocat

Barcelona

e-mail: annasgweb@mixmail.com

 

101       Juan Sánchez Murcia

Advocat

Rubí

 

102       Victor Sanz Reynés

Advocat

Girona

 

103       Alba Satorra Dalmases

Advocat

Barcelona

 

104       Mariona Serdà Cabré

Advocada

Barcelona

 

105       Maria Serra Muñoz

Advocat

Barcelona

e-mail: mariaserramunoz@yahoo.es

 

106        Elisabet Serrano Serrano

Estudiant de Dret

Universitat de Girona

e-mail: u1025565@correu.udg.edu

 

107       Josep Solé Feliu

Professor titular de Dret Civil

Universitat de Girona

e-mail: sole@elaw.udg.edu

 

108        Montserrat Soler Balagueró

Advocat

Barcelona

e-mail: m.soler@buxoabogados.com

 

109         Alfons Surroca

Professor associat de Dret Civil

Universitat de Girona

e-mail: surroca@elaw.udg.edu

 

110        Rosa Torra

Professora associada de Dret Civil

Universitat de Girona

e-mail: torra@elaw.udg.edu

 

111         Lourdes Torres Prats

Advocat

Barcelona

 

112        Carmen Tort-Martorell Llabrés

Professora titular de Dret romà

Universitat Autònoma de Barcelona

 

113        Maria José Urzaiz i Ezcurdia

Responsable de Suport

Observatori de Dret Privat de Catalunya

Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya

e-mail: mjurzaiz@gencat.net

 

114        Ferran Valdivia Tor

Advocat

Barcelona

 

115        Carles Vendrell Cervantes

Becari - Àrea de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: carlesvendrell@ub.edu

 

116         Eudald Vendrell Ferrer

Advocat

Gay-Vendrell, Advocats

Barcelona

e-mail: evendrell@gayvendrell.com

 

117        Montserrat Vergés

Professor associat de Dret Civil

Universitat de Girona

e-mail: verges@elaw.udg.edu

 

118       Mercè Vilagrasa Boldú

Advocat

Lleida

 

119        Carles Villagrasa Alcaide

Professor titular de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: carlosvillagrasa@ub.edu

 

120        Isabel Viola Demestre

Professora titular de Dret Civil

Universitat de Barcelona

e-mail: isabelviola@ub.edu

 

 

Jornades de Dret Català a Tossa > XIII Jornades > Participants

Amunt

 

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14