Pàgina principal de les Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

 

   Inici

   Programa

   Inscripció

   Ponències

   Comunicacions

   Organització

   Seu

   Participants

   Galeria

 
C
OMUNICACIONS A LES XIII JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA
BASES PER PRESENTAR COMUNICACIONS

1a Les comunicacions s'hauran de referir necessàriament al tema i a alguna de les ponències de les Jornades. L’ extensió màxima serà de 40 fulls DIN A4 i la mínima de 10 fulls.
2a Abans del dia 6 de setembre de 2004 s’haurà de remetre  un resum de la comunicació per correu electrònic a la Secretaria de les Jornades a l’adreça jornades@elaw.udg.edu, el qual serà lliurat posteriorment al públic assistent. Aquest resum no podrà excedir els 10 fulls DIN A4.
3a Les persones que presentin comunicacions s’hauran d’inscriure a les Jornades i hauran  d’exposar-ne públicament el contingut en el moment previst al programa, durant un període màxim de 10 minuts.
4a El text complet de la comunicació s'haurà de remetre a la Secretaria de les Jornades per correu electrònic a l’adreça jornades@elaw.udg.edu abans del dia 30 de gener de 2005.
5a Les comunicacions quedaran a disposició de l'organització. D’entre les comunicacions rebudes, el Comitè Científic de les Jornades seleccionarà aquelles que seran publicades en el llibre dels materials. Les comunicacions seleccionades no es podran publicar a cap altre lloc sense l’autorització de l’organització.

 

COMUNICACIONS ORDENADES ALFABÈTICAMENT PER AUTORS I PONÈNCIES

 
P
RIMERA PONÈNCIA
L’EUROPEÏTZACIÓ” DEL DRET DE FAMÍLIA

 

 

AUTOR

TÍTOL

Francisca Llodrà Grimalt La armonización del Derecho de familia en Europa: ¿Hacia una armonización de los regímenes económicos matrimoniales?
Isaac Ravetllat Ballesté La protecció de la vida familiar i la protecció jurídica de l'infant en l'àmbit del Consell d'Europa

 

 
S
EGONA PONÈNCIA
LES RELACIONS ECONÒMIQUES EN LA CRISI FAMILIAR
 

 

AUTOR

TÍTOL

Immaculada Barral Viñals Estructura tradicional per a continguts moderns: Els capítols avui

Jesús Prieto Santos Necesidad de regulación positiva de las pensiones en las crisis matrimoniales. El sistema de baremo

Isabel Viola Demestre La mediació en l'empresa familiar, una eina per a la seva pervivència

 


T
ERCERA PONÈNCIA
RELACIONS PERSONALS I PATRIMONIALS EN LA RECOMPOSICIÓ FAMILIAR
 

 

AUTOR

TÍTOL

   

 

 


Q
UARTA PONÈNCIA
PARELLES DE FET: BALANÇ I PERSPECTIVES
 

 

AUTOR

TÍTOL

Miriam Anderson Parelles de fet i designació tutelar
Lídia Arnau Raventós Parelles de fet i declaració d'insolvència
Xabier Aurrekoetxea Aurrekoetxea Breve comparativa entre la Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja de Cataluña y la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho de Euskadi. Problemas que presentan y propuestas de solución
 
Pascual Ortuño Muñoz La cuestión de la constitución de la unión estable de pareja: Reflexiones sobre la reforma de la Ley 10/1998, de 15 de julio
Carles Villagrasa Alcaide Unions estables homosexuals: L'aplicació pràctica de la llei i els aspectes pendents de regulació. Reflexions davant el nou horitzó legislatiu

 

 

 

Jornades de Dret Català a Tossa > XIII Jornades > Comunicacions

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14