Pàgina principal de les Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

 

   Inici

   Programa

   Inscripció

   Ponències

   Comunicacions

   Organització

   Seu

   Galeria

 

La codificació dels drets reals a Catalunya

PROGRAMA

 Tossa de Mar, 21 i 22 de setembre de 2006

 

Dijous 21  
Matí        
11.30 – 12.00

 

SESSIÓ D'OBERTURA
Paraules de benvinguda, a càrrec de la Il·lma. Sra. Pilar Mundet, alcaldessa de la Vila de Tossa de Mar.
Inauguració de les Catorzenes Jornades de Dret Català a Tossa, a càrrec de l’Honorable Senyor Josep Maria Vallès i Casadevall, Conseller de Justícia.

 


 
PRIMERA PONÈNCIA
LA CODIFICACIÓ DELS DRETS REALS
12.00 – 12.30

La regulació dels drets reals en el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, a càrrec del Prof. Dr. Antoni Mirambell i Abancó, Catedràtic de Dret civil a la Universitat de Barcelona.

12.30 – 13.00

Orientaciones para una posible reforma de los derechos reales en el Código Civil español, a càrrec del Prof. Dr. Ángel Carrasco Perera, Catedràtic de Dret civil a la Universidad de Castilla-La Mancha.

13.00 – 13.30 Debat
Tarda    
SEGONA PONÈNCIA
ADQUISICIÓ, TRANSMISSIÓ I EXTINCIÓ DELS DRETS REALS
16.30 – 17.00

Els sistemes adquisitius a Catalunya, a càrrec del Prof. Dr. Ferran Badosa Coll, Catedràtic de Dret civil a la Universitat de Barcelona.

 
17.00 – 17.30

L'accessió immobiliària en el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, a càrrec del Dr. Joan Marsal Guillamet, Professor Titular de Dret civil a la Universitat de Barcelona.

17.30 – 18.00

Debat

18.00 – 18.30 Presentació de comunicacions a la primera i segona ponències
   PAUSA    
TERCERA PONÈNCIA
LES SITUACIONS DE COMUNITAT
19.00 – 19.30

Les situacions de comunitat en el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, a càrrec del Sr. Lluís Jou i Mirabent, Notari.

19.30 – 20.00

Debat

 

Divendres 22  
Matí        
TERCERA PONÈNCIA
LES SITUACIONS DE COMUNITAT
10.00 – 10.30

La propietat horitzontal en el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, a càrrec del Sr. Antonio Giner Gargallo, Registrador de la Propietat.

10.30 – 11.00

Urbanitzacions privades, a càrrec del Sr. Emili González Bou, Notari.

11.00 – 11.30 Debat i presentació de comunicacions a la tercera ponència.
   PAUSA    
QUARTA PONÈNCIA
ELS DRETS REALS LIMITATS
12.00 – 12.30

L'usdefruit de diners o de participacions en fons d'inversió, a càrrec del Sr. Carmelo Agustín Torres, Notari.

12.30 – 13.00

Els drets d'adquisició preferent, a càrrec del Sr. Álvaro Fernández Piera, Notari.

13.00 – 13.30 Debat.
Tarda        
16.30 – 17.00

Els drets reals de garantia (I): retenció, penyora i anticresi, a càrrec del Prof. Dr. Pedro del Pozo i Carrascosa, Catedràtic de Dret civil a la Universitat Rovira i Virgili.

17.00 – 17.30

Els drets reals de garantia (II): hipoteca, a càrrec del Sr. Antonio Pau Pedrón, Registrador de la Propietat.

17.30 – 18.00 Debat.
18.00 – 18.30 Presentació de comunicacions a la quarta ponència.
18.45

Paraules de comiat de l’Excma. i Mgfca. Sra. Anna Maria Geli de Ciurana, rectora de la Universitat de Girona.

19.00 Cava català ofert per l'Excm. Ajuntament de Tossa de Mar.
 
   
Última actualització del programa: 21/03/2011 12:00
 

Jornades de Dret Català a Tossa > XIV Jornades > Programa

Amunt

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14