XVIII Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

Jornades de Tossa 
   Inici

   Programa

   Inscripció  

   Ponències

   Comunicacions

   Organització

   Seu

   Participants

   Galeria

 

PONÈNCIES A LES XIV JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA
 

PRIMERA PONÈNCIA
LA CODIFICACIÓ DELS DRETS REALS

 

AUTOR

TÍTOL

Antoni Mirambell i Abancó

La regulació dels drets reals en el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

Ángel Carrasco Perera

Orientaciones para una posible reforma de los derechos reales en el Código Civil español

 

SEGONA PONÈNCIA
ADQUISICIÓ, TRANSMISSIÓ I EXTINCIÓ DELS DRETS REALS

 

AUTOR

TÍTOL

Ferran Badosa Coll

Els sistemes adquisitius a Catalunya

Joan Marsal Guillamet

L'accessió immobiliària en el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

 

TERCERA PONÈNCIA
LES SITUACIONS DE COMUNITAT

 

AUTOR

TÍTOL

Lluís Jou i Mirabent

Les situacions de comunitat en el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
 

Antonio Giner Gargallo La propietat horitzontal en el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
 
Emili González Bou

Urbanitzacions privades

 

QUARTA PONÈNCIA
ELS DRETS REALS LIMITATS

 
 

AUTOR

TÍTOL

Carmelo Agustín Torres

L'usdefruit de diners o de participacions en fons d'inversió

Álvaro Fernández Piera Els drets d'adquisició preferent
Pedro del Pozo i Carrascosa

Els drets reals de garantia (I): retenció, penyora i anticresi

Antonio Pau Pedrón Els drets reals de garantia (II): hipoteca


 

Jornades de Dret Català a Tossa > XIV Jornades > Ponències

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14