Pàgina principal de les Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

   Inici

   Programa

   Inscripció

   Ponències

   Comunicacions

   Organització

   Seu

   Participants

   Galeria

 

COMUNICACIONS A LES XV JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA
BASES PER PRESENTAR COMUNICACIONS

1a Les comunicacions s'hauran de referir necessàriament al tema i a alguna de les ponències de les Jornades. Seran molt benvingudes les comunicacions que es tractin la matèria objecte del programa amb referència a l’ordenament civil estatal o al d’altres territoris amb Dret civil propi. L’ extensió màxima serà de 40 fulls DIN A4 i la mínima de 10 fulls.
2a Abans del dia 10 de setembre de 2008 s’haurà de remetre  un resum de la comunicació per correu electrònic a la Secretaria de les Jornades a l’adreça jornades@elaw.udg.edu, el qual serà lliurat posteriorment al públic assistent. Aquest resum no podrà excedir els 10 fulls DIN A4.
3a Les persones que presentin comunicacions s’hauran d’inscriure a les Jornades. Les comunicacions seleccionades es presentaran en el moment previst al programa, durant un període màxim de 10 minuts.
4a El text complet de la comunicació s'haurà de remetre a la Secretaria de les Jornades per correu electrònic a l’adreça jornades@elaw.udg.edu abans del dia 30 de gener de 2009.
5a Les comunicacions quedaran a disposició de l'organització. D’entre les comunicacions rebudes, el Comitè Científic de les Jornades seleccionarà aquelles que seran publicades en el llibre dels materials. Les comunicacions seleccionades no es podran publicar a cap altre lloc sense l’autorització de l’organització.

 

COMUNICACIONS ORDENADES ALFABÈTICAMENT PER AUTORS I PONÈNCIES

PRIMERA PONÈNCIA
LA CODIFICACIÓ DEL DRET DE SUCCESSIONS

 

AUTOR

TÍTOL

Gerardo J. Bosques Hernández La influencia del Derecho sucesorio catalán en la revisión puertorriqueña

 

TERCERA PONÈNCIA
LA SUCCESSIÓ CONTRACTUAL
 

 

AUTOR

TÍTOL

Beatriz Añoveros Terradas

Los pactos sucesorios vinculados a la transmisión de la empresa familiar desde la perspectiva del Derecho interregional
Maria Pilar Ferrer Vanrell La sucesión contractual en la Compilación de Derecho civil de las Illes Balears. Factores determinantes de su renacimiento: la Ley  balear 22/2006, de 19 de diciembre, de reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones; y los Protocolos Familiares
Maria Paz García Rubio / Margarita Herrero Oviedo Las disposiciones generales sobre pactos sucesorios en el libro IV del Código civil de Cataluña: apertura, innovación y alguna perplejidad
Núria Ginés Castellet Algunas reflexiones sobre la causa en los pactos sucesorios en el nuevo Libro IV del Codi Civil de Catalunya
Belén Trigo García Pactos sucesorios y empresa ¿familiar?

 

QUARTA PONÈNCIA
LA SUCCESSIÓ INTESTADA I LES ATRIBUCIONS LEGALS
 

 

AUTOR

TÍTOL

Rebeca Carpi Martín  La sucesión forzosa en el Libro Cuarto: incertidumbres en torno a su fundamento
Neus Cortada La llegítima en la successió intestada en el Dret civil de Catalunya
Constanza Maya Lax La successió intestada de les Unions Estables de Parella i els drets derivats de la mort d’un convivent: comparativa de la Llei d’Unions Estables de Parella Catalana i el Codi Civil Català
Mònica Sumoy Gete-Alonso Acords i desacords jurídics i lingüístics entre el sistema successori anglosaxó i el català

 

CINQUENA PONÈNCIA
ADQUISICIÓ DE L’HERÈNCIA
 

 

AUTOR

TÍTOL

Lídia Arnau Raventós L´acció de petició d´herència al Llibre IV CCCat
Francesca Llodrà Grimalt La regulación de la distribución de la herencia en la Compilación Balear de 1990
Isabel Viola Demestre La col·lació al Llibre quart del Codi civil de Catalunya. Breus notes i aproximació crítica als articles 464-17 a 464-20 CCCat
     

 

Jornades de Dret Català a Tossa > XV Jornades > Comunicacions

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14