XVIII Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

Jornades de Tossa 

   Inici

   Programa

   Inscripció

   Ponències

   Comunicacions

   Organització

   Seu

   Participants

   Galeria

PONÈNCIES A LES XV JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA
 

PRIMERA PONÈNCIA
LA CODIFICACIÓ DEL DRET DE SUCCESSIONS

 

AUTOR

TÍTOL

Josep Ferrer i Riba

Línies generals del nou Llibre quart del Codi Civil de Catalunya

Jesús Delgado Echeverría

Orientaciones para una posible reforma del Derecho sucesorio en el Código Civil español

Emili González Bou

Successions de causants estrangers: problemes notarials i registrals

 

SEGONA PONÈNCIA
SUCCESSIÓ TESTAMENTÀRIA

 

AUTOR

TÍTOL

Josep Miquel Mezquita García-Granero

El testament en el nou Llibre quart del Codi Civil de Catalunya

Josep Delfí Guàrdia i Canela

La marmessoria

Joan Marsal Guillamet

La ineficàcia dels actes i disposicions d'última voluntat

 

TERCERA PONÈNCIA
LA SUCCESSIÓ CONTRACTUAL

 

AUTOR

TÍTOL

Ramon Pratdesaba i Ricart

Els pactes successoris en el nou dret successori de Codi Civil de Catalunya
 

Fernando Cerdá Albero La successió en l’empresa familiar
 
Javier Ragué Santos de Lamadrid

La fiscalitat en la successió de l'empresa familiar

 

QUARTA PONÈNCIA
LA SUCCESSIÓ INTESTADA I LES ATRIBUCIONS LEGALS

 

 

AUTOR

TÍTOL

Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera

La successió intestada incorporada al Codi Civil de Catalunya. Principis - innovacions

Albert Lamarca i Marquès La llegítima i la quarta vidual

 

CINQUENA PONÈNCIA
ADQUISICIÓ DE L’HERÈNCIA

 

 

AUTOR

TÍTOL

Anna Casanovas Mussons

L'acceptació i la repudiació. El règim de l'adquisició de l'herència

José Luis Valle Muñoz Comunitat hereditària i partició

 

Jornades de Dret Català a Tossa > XV Jornades > Ponències

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14