XVIII Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

Jornades de Tossa 

 

Programa

Ponències

Comunicacions

Inscripció

Organització

Seu

Galeria

 Tríptic (PDF)

Contractes, responsabilitat extracontractual
i altres fonts d'obligacions
al Codi Civil de Catalunya

 
PROGRAMA

 
Tossa de Mar, 2
3 i 24 de setembre de 2010
 

Dijous 23  
Matí        
11.00 – 11.30

 

SESSIÓ D'OBERTURA
Paraules de benvinguda, a càrrec de la Il·lma. Sra. Immaculada Colom i Canal, alcaldessa de la Vila de Tossa de Mar.
Inauguració de les Setzenes Jornades de Dret Català a Tossa, a càrrec de l’Honorable Senyora Montserrat Tura i Camafreita, Consellera de Justícia.

 


 
PRIMERA PONÈNCIA
EL DESPLEGAMENT DEL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
11.30 – 11.45

Presentació del tema de les XVIenes Jornades
El contingut del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya: estat de la qüestió i perspectives de futur
Miquel Martín Casals
Catedràtic de Dret civil, Universitat de Girona
Director de les Jornades de Dret català a Tossa
 

 

Acotacions del món pràctic
 

11.45 – 12.00

La perspectiva notarial sobre el Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya
Joan Carles Ollé i Favaró
Notari, Degà del Col·legi Notarial de Catalunya
 

12.00 – 12.15

El punt de vista dels registradors de Catalunya sobre una futura regulació de les obligacions i els contractes
Antoni Giner Gargallo
Degà autònomic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya
 

12.15 – 12.30

L’advocacia catalana davant la codificació del Dret català d’obligacions i contractes
Pedro L. Yúfera Sales
Advocat, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
 

12.30 – 12.45

El sector assegurador i la responsabilitat extracontractual al futur Llibre sisè
Cristina Turmo Rodríguez
Subdirecció General de Riscos i Assegurances, Departament d’economia i finances
 

12.45 – 13.00

La contractació que afecta els consumidors al futur Llibre sisè
Jordi Anguera Camós
Director de l’Agència Catalana de Consum
 

13.00 – 13.45 Debat
   
Tarda    
SEGONA PONÈNCIA

EL CONTRACTE DE COMPRA-VENDA

16.30 – 16.45

Presentació de la segona ponència 
Antecedents i perspectives de la regulació de la compra-venda
Antoni Mirambell i Abancó

Catedràtic de Dret civil, Universitat de Barcelona

 

 
16.45 – 17.15

Línies generals de la proposta de regulació de la compra-venda en el marc de la modernització del Dret privat europeu de contractes
Antoni Vaquer Aloy
Catedràtic de Dret civil, Universitat de Lleida
 

17.15 – 17.45

Acotacions del món pràctic

Aspectes pràctics de la proposta de regulació de la compra-venda
Francesc Torrent Cufí
Notari

 
La compra-venda immobiliària: en especial, pacte de reserva de domini i condició resolutòria
Antoni Cumella Gaminde
Registrador de la Propietat
 

17.45- 18.15 Debat
   PAUSA    
18.30 - 19.00

Contractació amb consumidors i vendes especials
Mª Dolors Gramunt Fombuena
Junta Arbitral de Consum de Catalunya
 

19.00 - 20.00 Debat i presentació de comunicacions a la primera ponència
   
Divendres 24  
Matí        
TERCERA PONÈNCIA
EL CONTRACTE DE SERVEIS
10.00 – 10.30

Configuració i tipologia dels contractes de serveis: una proposta per a Catalunya des del marc europeu
Esther Arroyo i Amayuelas
Professora titular de Dret Civil, Universitat de Barcelona
 

10.30 – 11.00

Vicissituds en la prestació de serveis: deures de cooperació, instruccions i modificacions del contracte
Josep Ferrer i Riba
Professor titular de Dret Civil, Universitat Pompeu Fabra.
 

11.00 - 11.15

Acotació del món pràctic
Què esperem d’una nova regulació dels serveis?
Yago Cuesta, Advocat (Garrigues)
 

11.15 - 11.45 Debat
   PAUSA    
   
QUARTA PONÈNCIA
LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL
12.00 – 12.30

Principis per a una proposta de regulació de la responsabilitat extracontractual per al Codi Civil de Catalunya
Miquel Martín Casals
Catedràtic de Dret civil, Universitat de Girona
Membre de l’European Group on Tort Law
 

12.30 – 13.00

La responsabilitat civil de l'empresari
Josep Solé Feliu
Professor titular de Dret civil, Universitat de Girona
 

12.30 – 13.00

Acotació del món pràctic
Aspectes rellevants per a l’assegurança d’una futura regulació catalana de la responsabilitat civil
José María Mayor Civit
Director territorial, Mapfre Caución y Crédito
 

13.00 – 13.15 Debat
12.30 – 13.00

Presentació de comunicacions
Comunicacions a la segona, la tercera i la quarta ponència
 

   
Tarda
CINQUENA PONÈNCIA
ALTRES FONTS D’OBLIGACIONS
16.30 – 17.00

Les altres fonts d’obligacions al Llibre sisè, en especial l’enriquiment injustificat
Ferran Badosa Coll
Catedràtic de Dret civil, Universitat de Barcelona
 

17.00 – 17.30

La gestió de negocis aliens
Juana Marco Molina
Catedràtica de Dret civil, Universitat de Barcelona
 

17.30 – 18.15

Debat i presentació de comunicacions a la cinquena ponència
 

18.30

Cloenda de les Jornades a càrrec de la Dra. Elena Lauroba Lacasa, Directora general de Dret i Entitats Jurídiques
 

18.45

Paraules de comitat de l'Excma. i Mgfca. Sra. Anna Maria Geli de Ciurana, rectora de la Universitat de Girona.
 

19.00 Cava català ofert per l'Ajuntament de Tossa de Mar.
   

 

Jornades de Dret Català a Tossa > XVI Jornades > Programa

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14