XVI Jornades

Jornades de Dret Catalŕ a Tossa

30 anys

 

Programa

Pončncies

Comunicacions

Inscripció

Organització

Seu

Galeria

Tríptic (PDF)


PONČNCIES A LES XVI JORNADES DE DRET CATALŔ A TOSSA

PRIMERA PONČNCIA
 
El DESPLEGAMENT DEL LLIBRE SISČ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF

Miquel Martín Casals Presentació del tema de les XVIenes Jornades
El contingut del Llibre sisč del Codi civil de Catalunya: estat de la qüestió i perspectives de futur
Descarregar en PDF Joan Carles Ollé i Favaró
La perspectiva notarial sobre el Llibre sisč del Codi Civil de Catalunya
Descarregar en PDF Antoni Giner Gargallo
El punt de vista dels registradors de Catalunya sobre una futura regulació de les obligacions i els contractes
Descarregar en PDF Pedro L. Yúfera Sales
L’advocacia catalana davant la codificació del Dret catalŕ d’obligacions i contractes
Descarregar en PDF Cristina Turmo Rodríguez El sector assegurador i la responsabilitat extracontractual al futur Llibre sisč
Descarregar en PDF Jordi Anguera Camós La contractació que afecta els consumidors al futur Llibre sisč

 

SEGONA PONČNCIA
 
EL CONTRACTE DE COMPRA-VENDA
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF

Antoni Mirambell i Abancó
Presentació de la segona pončncia 
Antecedents i perspectives de la regulació de la compra-venda
Descarregar en PDF Antoni Vaquer Aloy
Línies generals de la proposta de regulació de la compra-venda en el marc de la modernització del Dret privat europeu de contractes
Descarregar en PDF Francesc Torrent Cufí
Aspectes prŕctics de la proposta de regulació de la compra-venda
Descarregar en PDF Antoni Cumella Gaminde
La compra-venda immobiliŕria: en especial, pacte de reserva de domini i condició resolutňria
Descarregar en PDF Mariló Gramunt Fombuena
Contractació amb consumidors i vendes especials

 

TERCERA PONČNCIA
 
EL CONTRACTE DE SERVEIS
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF

Esther Arroyo i Amayuelas
Configuració i tipologia dels contractes de serveis: una proposta per a Catalunya des del marc europeu
Descarregar en PDF Josep Ferrer i Riba
Vicissituds en la prestació de serveis: deures de cooperació, instruccions i modificacions del contracte
Descarregar en PDF Yago Cuesta Quč esperem d’una nova regulació dels serveis?

 

QUARTA PONČNCIA
 
LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF Miquel Martín Casals
Principis per a una proposta de regulació de la responsabilitat extracontractual per al Codi Civil de Catalunya
Descarregar en PDF Josep Solé Feliu
La responsabilitat civil de l'empresari
Descarregar en PDF José María Mayor Civit
Aspectes rellevants per a l’assegurança d’una futura regulació catalana de la responsabilitat civil

 

CINQUENA PONČNCIA
 
LES ALTRES FONS D'OBLIGACIONS
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF Ferran Badosa Coll
Les altres fonts d’obligacions al Llibre sisč, en especial l’enriquiment injustificat
Descarregar en PDF Juana Marco Molina
La gestió de negocis aliens

 

Jornades de Dret Catalŕ a Tossa > XVI Jornades > Pončncies

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret catalŕ a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14