UdG

16 Jornades 

Dissetenes Jornades de Dret català a Tossa

 

estions actuals del dret català de la persona i de la família


Tossa de Mar, 2
0 i 21 de setembre de 2012

 Les Dissetenes Jornades de Dret català a Tossa han conclòs amb un gran èxit en nombre d'assistents i qualitat de les ponències i comunicacions presentades.

Moltes gràcies a tots i ens veiem a la propera edició 2014!

 

   

Programa Organització 
Ponències  Seu 
Comunicacions  Galeria 

Inscripció 

Tríptic (PDF) 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:
 

Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya
Deganat autonòmic Registradors
Col·legi de Notaris de Catalunya
Facultat de Dret
Universitat Pompeu Fabra
Facultat de Dret
Universitat de Barcelona
Facultat de Dret

ICAB
Il·lustre Col·legi d'Advocats
de
Barcelona

ICAG 
Il·lustre Col·legi d'Advocats
de
Girona 
ICATER
Il·lustre Col·legi d'Advocats
de Terrassa
 

 

Edicions anteriors

IX Jornades (1996)
Les persones jurídiques en el Dret civil de Catalunya: associacions i fundacions
X Jornades (1998)
El futur del Dret patrimonial de Catalunya
XI Jornades (2000)
L'exercici de les competències sobre el Dret Civil de Catalunya
XII Jornades (2002)
El Dret civil català en el context europeu
XIII Jornades (2004)
Nous reptes del Dret de família
XIV Jornades (2006)
La codificació dels drets reals a Catalunya

XV Jornades (2008)
El nou dret successori del Codi Civil de Catalunya

XVI Jornades (2010)
Contractes, responsabilitat extracontractual
i altres fonts d'obligacions
al Codi Civil de Catalunya
       

Enllaços relacionats

Àrea de Dret civil Conegui les activitats de l'Àrea de Dret civil de la UdG
Projecte Norma Civil Legislació civil espanyola i catalana i jurisprudència civils del TSJC a text complet
Pàgina Jurídica Enllaços sobre Dret espanyol
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat Informació sobre Dret estranger i comparat

http://civil.udg.edu/tossa © Institut de Dret privat europeu i comparat -- Universitat de Girona -- Última actualització 10/07/2014 --
Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar) -- Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar)